Nový ředitel Nemocnice Na Homolce

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček jmenoval k 1. 10. 2014 novým ředitelem Nemocnice Na Homolce Dr. Ing. Ivana Olivu.

Ministr považuje obsazení postu ředitele Nemocnice Na Homolce za záležitost klíčového významu z hlediska rozpletení a zpřetrhání klientelistických vazeb přes dceřiné společnosti. Dále uvedl, že se k němu dostalo několik informací, naznačujících pokusy o ovlivnění výběrového řízení. Využil tedy své pravomoci a výběrové řízení zrušil.

Zároveň přijal rezignaci na funkci z rukou současného ředitele Nemocnice Na Homolce MUDr. Michala Šetlíka. Dále využil svého práva a vzhledem k faktu, že situaci Nemocnice Na Homolce je podle ministra potřeba bezodkladně řešit, jmenoval k 1. 10. 2014 novým ředitelem Nemocnice Na Homolce Dr. Ing. Ivana Olivu.

Dr. Ing. Oliva si je vědom, že jeho hlavním úkolem je vrátit Nemocnici Na Homolce důvěru veřejnosti co se týká transparentního vedení a nákupů. Tento úkol se nepochybně neobejde bez definitivního vyřešení, to znamená bez zrušení dceřiných společností s pochybnými vazbami, uvedl ministr Němeček.

Dr. Ing. Ivan Oliva
Manažer s 25letou mezinárodní zkušeností. Vystudoval Fakultu potravinářské a biochemické technologie VŠCHT v Praze. Poté emigroval do tehdejší Německé spolkové republiky, kde vystudoval Evropský institut managementu ve Frankfurtu nad Mohanem. V Německu pracoval až do roku 1993 na obchodních a manažerských pozicích ve společnosti Essex Pharma Gmbh / Schering Plough. Po návratu do České republiky vystudoval Ústav ekonomiky a řízení VŠCHT v Praze, kde získal doktorský titul v oboru řízení a ekonomika podniku. Pracoval postupně jako generální ředitel společností Berlin-Chemie a.g. pro Českou republiku, Spofa.a. s., SpofaDental a.s., Bureau Veritas ČR. V letech 2010–2012 byl majitelem a jednatelem společnosti Avilo, s.r.o., která se zabývala zvyšováním hodnoty firem a strategickým managementem. Následovala pozice generálního ředitele a místopředsedy představenstva ve Spolaně Neratovice. Od roku 2013 do současnosti byl jednatelem společnosti Polymer Institute Brno, spol. s r.o. Ivan Oliva mluví anglicky, německy a rusky. Je ženatý a má 4 dcery.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!