Nový ředitel Nemocnice Pardubického kraje a.s.

Rada Pardubického kraje schválila návrh výběrové komise na generálního ředitele akciové společnosti Nemocnice Pardubického kraje. Ta od začátku roku 2015 spojí dosavadních pět nemocnic akutní péče v Pardubicích, Chrudimi, Litomyšli, Ústí nad Orlicí a ve Svitavách. V jejich čele stane dosavadní ředitel Pardubické krajské nemocnice MUDr. Tomáš Gottvald. Na jeho jmenování se komise shodla jednomyslně.

Na nově vznikající místo vypsal Pardubický kraj výběrové řízení, do kterého se přihlásili tři kandidáti - MUDr. Tomáš Jedlička, MHA, dále ing. Miroslav Procházka, Ph.D. a MUDr. Tomáš Gottvald. Uchazeče posuzovala devítičlenná výběrová komise. Každý z uchazečů zaslal svou představu o řízení nemocnic a jejich rozvoji a poté svou vizi prezentoval komisi osobně.

Novou akciovou společnost bude řídit tříčlenné představenstvo, kde předseda bude zároveň generálním ředitelem a dva členové představenstva jeho náměstky pro zdravotní péči a pro řízení a provoz nemocnic. Nové vedení čeká náročné období tranformace. Hejtman Martin Netolický uvedl, že je to jediná možná cesta, jak nemocnice udržet ve vlastnictví kraje a zajistit jim další rozvoj.

Tomáš Gottvald byl jmenován do funkce generálního ředitele a člena představenstva nástupnické společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a. s. s platností od 31. prosince 2014.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!