NutritionDay 2015

Sto českých zdravotnických zařízení se dne 19. 11. 2015 zapojí do celosvětového projektu NutritionDay 2015, při níž se mapuje nutriční péče na lůžkových oddělení nemocnic a léčeben a v domech pro seniory. Na pracovištích se budou sbírat údaje o výživě a příjmu potravy pacientů, následně se vyhodnotí a využijí pro zhodnocení úrovně nutriční péče, kterou zařízení poskytují.

Předseda Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče doc. MUDr. Pavel Těšínský uvedl, že v Česku chybí aktuální lokální data o výskytu podvýživy v českých nemocnicích. Lze je získat z tohoto nutričního auditu.

Podle něj je nedostatečná výživa problémem, který se týká všech pacientů, zejména však dlouhodobě nemocných, seniorů a onkologických pacientů. U všech těchto skupin podvýživa snižuje šanci na uzdravení a vede k zvýšenému výskytu komplikací a ke ztrátě soběstačnosti. Pro rok 2015 se předpokládá i získávání doplňujících údajů z onkologických lůžkových oddělení.

Předseda České onkologické společnosti ČLS JEP prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. uvedl, že v Česku je podvýživou ohrožen každý druhý pacient s rakovinou. Průzkum v dubnu 2015 na onkologiích ukázal, že u téměř třetiny pacientů klesla váha půl roku od zahájení léčby minimálně o pět procent. Zhruba každý pátý sní méně než polovinu toho, co jedl před nemocí.

Onkologičtí pacienti totiž mají problémy s jídlem v nemocnicích, kde se podle zjištění hygieniků ne vždy dobře vaří, mají s ním problém ale i při ambulantní léčbě, kdy se stravují doma. Trpí nechutenstvím a mají potíže cokoli spolknout.

Akce NutritionDay byla poprvé vyhlášena v Rakousku v roce 2005. V rámci projektu se vždy v jeden den, jednou nebo dvakrát ročně, na všech zúčastněných zdravotnických pracovištích vyplní dotazníky, kterými se anonymně u každého pacienta zaznamená charakter nemoci, stav výživy, schopnost přijímat potravu a poskytnutá nutriční péče. U některých pacientů se pak zaznamená i stav po 30 nebo 60 dnech.

V roce 2014 se akce zúčastnilo 53 zemí, kde byla v 1993 zdravotnických centrech získána data o výživě od 169.055 pacientů.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!