Očkování proti pneumokokovým infekcím

Pojišťovny sdružené ve Svazu zdravotních pojišťoven ČR uvádějí, že od 1. 10. 2015 hradí nepovinné očkování proti pneumokokovým infekcím pro pojištěnce starší 65 let včetně očkovací látky podle ekonomicky nejméně nákladné varianty.

Je zajištěna vakcína, která je hrazena plně, tedy bez doplatku pro pojištěnce. U indikovaných pojištěnců je očkovací látka vykazována jako ZULP s kódem 0085172, a to do výše 482,33 Kč za jednu dávku dle aktuálního číselníku Svazu zdravotních pojišťoven ČR. Pojištěnec, který si zvolí nákladnější očkovací látku, doplatí rozdíl v ceně mezi zvolenou variantou a nejméně nákladnou variantou u svého lékaře.

Pojištěnci, kteří spadají do pravidelného povinného očkování proti pneumokokovým nákazám dle platné legislativy, např. v léčebnách dlouhodobě nemocných, domovech pro seniory, se na úhradě očkování nepodílí.

Pojišťovny sdružené ve Svazu zdravotních pojišťoven uvádějí, že je zajištěno dostatečné množství dávek vakcín proti pneumokokovým infekcím pro Českou republiku.

Kategorie: 
Témata: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!