Odbor zdravotních služeb – Oddělení zdravotní péče

Ministerstvo zdravotnictví ČR přijme zaměstnance do Odboru zdravotních služeb – Oddělení zdravotní péče.

Termín k zaslání podkladů (motivační dopis + životopis): 11. 6. 2015.

Stručná charakteristika vykonávaných činností

 • příprava koncepcí s celorepublikovou působností v oblasti poskytování zdravotních služeb se zaměřením na interní a chirurgické obory,
 • příprava návrhů právních předpisů a zpracovávání stanovisek a postupů pro jejich aplikaci v praxi,
 • zpracovávání připomínek k právním předpisům v rámci připomínkových řízení,
 • intenzivní spolupráce s odbornými společnostmi, lékařskými komorami, ministerstvy, nevládními organizacemi, mezinárodními institucemi,
 • činnost v rámci pracovních skupin ministerstva zdravotnictví i v mezinárodních pracovních skupinách při řešení aktuálních témat z oblasti zdravotnictví.

Požadavky

 • ukončené vysokoškolské vzdělání zdravotnického zaměření v magisterském studijním programu nebo ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v kombinaci se zkouškou zvláštní odborné způsobilosti z oblasti zdravotnictví,
 • znalost zdravotnických zákonů a jejich prováděcích předpisů (zejména zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a jeho prováděcích předpisů),
 • schopnost samostatného řešení úkolů a iniciativu v rámci svěřených kompetencí,
 • vstřícnost, ochotu a zdvořilost při komunikaci ústní i písemné,
 • zkušenost s praxí v oblasti zdravotnictví nebo státní správy a samosprávy vítána.

Nabídka

 • možnost zapojit se do řízení a organizace zdravotnictví na úrovní výkonu státní správy v gesci ministerstva zdravotnictví,
 • pracovní poměr na dobu neurčitou,
 • pracovní úvazek 1,00
 • platové zařazení ve 13. platové třídě dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
 • 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravné, podpora odborného růstu.

Možnosti doručení

 • osobně Mgr. Miluši Lustykové, odbor personální, Palackého náměstí 4, 128 01, Praha 2,
 • poštou na adresu: ČR - Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 4, 128 01, Praha 2,
 • e-mailem na adresu: Miluse.Lustykova@mzcr.cz.
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!