Odborné lázeňství nesmí zaniknout

V České republice přibývá lidí, kteří tráví pobyt v lázních bez příspěvku své zdravotní pojišťovny, které poskytují méně peněz na pobyty v lázeňských zařízeních kvůli vyhlášce Ministerstva zdravotnictví ČR (MZ ČR). Lázně se tak nacházejí v situaci, kdy musejí lákat samoplátce, aby obstály u zahraniční konkurence.

V posledních letech prochází české lázeňství podle odborníků bouřlivými změnami.

Podle prezidenta Svazu léčebných lázní ČR a generálního ředitele Lázní Luhačovice a Jáchymov Eduarda Bláhy se většina lázeňských zařízení snažila snížit závislost na pojištěncích řadu let, protože zdravotní pojišťovny dlouhodobě poskytovaly méně peněz na lázeňskou léčbu. Z roku na rok asi o tři až pět procent. Lázně tak tyto výpadky dokázaly nahrazovat lidmi, kteří si pobyt hradí sami. Dále dodal, že v roce 2011 a 2012 se pokles počtu pojištěnců prohloubil oproti roku 2010 o dvacet procent. V roce 2013 o dalších 35 až 40 procent, což bylo pro řadu lázeňských zařízení neúnosné.

Situaci v lázeňství zkomplikovala vyhláška MZ ČR, která v roce 2012 zpřísnila pravidla pro úhradu pobytů ze zdravotního pojištění. V roce 2014 byla Ústavním soudem zrušena a bude platit maximálně do konce roku 2014.

Podle statistik Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR (VZP ČR), jejímiž klienty je šedesát procent všech pojištěnců v ČR, vyplatila VZP ČR ještě v roce 2011 lázním za léčbu pacientů téměř 1,5 miliardy Kč, zatímco v roce 2013 jim byla vyplacena už ani ne polovina veřejných peněz a obdobně se snížil i počet klientů. Podobně se vyvíjely i příjmy od dalších pojišťoven.

V prvním pololetí roku 2014 bylo z VZP ČR potvrzeno 29 485 návrhů na lázeňskou péči, z toho 4 793 návrhů na péči příspěvkovou. V celkovém počtu návrhů je zahrnuto 3 202 potvrzených návrhů pro děti.

Lázně ale na zásah zákonodárců nečekají a snaží se aktivně cílit na klienty, kteří si pobyt uhradí sami. Nabízejí jim například možnost vybrat si různé délky lázeňských pobytů. Většinou však tito klienti jezdí na kratší dobu a volí pobyty relaxační. Čím dál více klientů také používá k objednání pobytů internet, což musejí lázeňská zařízení vnímat. Za poslední měsíce roku 2014 se zvýšil počet zájemců, kteří chtějí pobyt s lázeňskými procedurami. Lázně nabízejí kvalitní služby za dostupné ceny. Konkurenci úspěšně čelí i Františkovy lázně, kam podle statistik jen letos zamířilo už téměř 180 tisíc samoplátců.

Situace českého lázeňství by se měla díky zrušení vyhlášky zlepšit. Rok 2013 byl z pohledu nedostupnosti lázeňských pobytů extremní. Legislativní úpravy by měly situaci v lázeňství stabilizovat. Podle odborníků je však důležité pokračovat i v oslovování samoplátců.

Trend nárůstu počtu samoplátců bude v českých lázních pokračovat i nadále. Lázně mají své nezastupitelné místo v oblasti prevence, a to je směr, kterým by měly směřovat svou nabídku i osvětově působit. Samoplátci by však neměli nahradit pobyty pojištěnců, jelikož by pak lázně ztrácely svou odbornou kompetenci, zdůraznil prezident Bláha.

V případě hrazených pobytů jsou podle statistik VZP ČR nejvytíženější Lázně Třeboň, Luhačovice a Bohdaneč. Z celkového počtu návrhů od lékařů na léčbu pro dospělé je 56 procent na léčení nemocí pohybového ústrojí. Šestnáct procent pak na léčení nemocí nervových a jedenáct procent na léčení oběhového ústrojí. V případě dětí je nejvyšší počet návrhů na léčení dýchacího ústrojí.

Očekávání tuzemských a zahraničních klientů se liší. Zatímco cizinci tu vyhledávají relaxaci, Češi stále vnímají lázně jako léčebnou instituci. Řada lázeňských zařízení tak nyní soustředí pozornost na oblasti služeb a marketingu. České lázně navíc musejí čelit zlepšující se evropské konkurenci.

Dlouhodobým receptem českého lázeňství by mělo být systematické cílení na tuzemské návštěvníky. Stejně intenzivně, jako se snaží lázně bojovat o udržení péče v systému úhrad z veřejného zdravotního pojištění, tak hledají nové trhy, hosty a komunikační kanály.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!