Odměna za e-recept

V návrhu úhradové vyhlášky pro rok 2015 se počítá s výhodou pro lékaře, kteří budou předepisovat alespoň polovinu léků formou e-receptu.

Lékaři sice nedostanou peníze navíc, ale nebudou je tak přísně svazovat limity na náklady. Helena Rögnerová z Ministerstva zdravotnictví ČR (MZ ČR) uvedla, že regulace budou mírnější. Motivace k většímu využívání elektronického receptu se má týkat jak ambulancí, tak nemocnic. MZ ČR se snaží naladit lékaře a nemocnice na vstřícnější notu k elektronickému receptu.

Ten je Česku zaveden od roku 2008. Elektronickou formou se však předepisuje jen minimum receptů. Plně se přitom výhod elektronického receptu využije teprve, až jej budou používat všichni lékaři a nemocnice. Pak by totiž vznikl elektronický aktuální lékový záznam pacienta, což by pomohlo zlepšit péči i uspořit finance.

Elektronický recept vypadá podobně jako běžný papírový formulář, je na něm ale natištěn čárový kód. Při jeho čtení v lékárnách nedochází k omylům. K finančním pobídkám za využívání elektronického receptu vyzývali někteří poslanci i senátoři.

Elektronické recepty měly být od roku 2015 povinné. Kvůli odporu lékařů byla na návrh Ministerstva zdravotnictví ČR tato povinnost odložena na rok 2018. Česká lékařská komora (ČLK) dál usiluje o úplné zrušení povinnosti předepisovat recepty v elektronické podobě. Odvolává se přitom na lékaře, kteří nemají kvalitní připojení k internetu.

Úložiště elektronických receptů stálo již téměř osmdesát milionů Kč. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) chystá výběrová řízení na nové systémy, aby zvládl přechod na povinné elektronické recepty. Návrh úhradové vyhlášky, která má odměny za elektronický recept zavést, pošle MZ ČR do připomínkového řízení. Vyjít by měla do konce roku 2014. Více na: http://zpravy.e15.cz/domaci/udalosti/lekar-bude-za-e-recept-odmenen-1138...

Více na: http://zpravy.e15.cz/domaci/udalosti/lekar-bude-za-e-recept-odmenen-1138...

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!