Odpovědnost za škodu při povinném očkování

Nejvyšší soud ČR doporučil stejně jako na počátku února 2015 Ústavní soud, aby Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR) sejmulo z lékařů finanční odpovědnost za případné poškození zdraví dětí po povinném očkování. MZ ČR by mělo zákony upravit tak, aby se buď přenesla odpovědnost za škodu při povinném očkování na stát nebo aby se lékařům alespoň nahrazovaly náklady spojené s odškodňováním pacientů. Lékaři by chtěli založit fond, MZ ČR se k tomu nemá.

Doporučení souvisí s kauzou dívky, která prodělala po očkování proti tuberkulóze těžký zánět kyčelního kloubu. Podle rozsudku Nejvyššího soudu jí má nahradit škodu Všeobecná fakultní nemocnice. Ta rozhodnutí respektuje. Za škodu na zdraví dítěte po nežádoucí reakci na povinnou vakcínu je podle soudu odpovědný lékař, který dítě očkoval, i když vakcínu nevyrobil a aplikoval ji na základě povinnosti ze zákona.

Předseda České pediatrické společnosti ČLS JEP prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc. je přesvědčen, že by do fondu měly přispívat hlavně zdravotní pojišťovny. Pokud je povinné očkování, měla by být odpovědnost jednoznačně na straně toho, kdo takové očkování nařizuje, to je stát, uvedl předseda České vakcinologické společnosti ČLS JEP prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., PhD.

Vznik odškodňovacího fondu doporučil státu už v únoru 2015 Ústavní soud. Podle Prymuly se ale zatím nic nestalo.

V Česku jsou děti povinně očkovány proti devíti nemocem, včetně nepovinných vakcín je to ročně milion dávek. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) má ročně hlášeno do 600 mírných vedlejších účinků a u čtyř až pěti dětí vážné následky. Povinnost očkování a vysokou míru očkování dětí vysvětluje MZ ČR ochranou zdraví celé společnosti. Proti infekci jsou tak chráněni i ti, kteří ze zdravotních důvodů očkováni být nemohou.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!