Opatření pro záchranu českého lázeňství

Premiér Bohuslav Sobotka společně s ministrem zdravotnictví Svatoplukem Němečkem dne 21. 2. 2014 představili plán vlády pro záchranu českého lázeňství. Pomoc českým lázním je jedním z hlavních závazků nového kabinetu pro oblast zdravotnictví. Ministerstvo chce kritickou situaci vyřešit novelou indikačního seznamu.

Premiér uvedl, že cílem vládní snahy je zachovat občanům dostupnou léčebně rehabilitační péči a stabilizovat oblast lázeňství, která se ocitla v kritické finanční situaci díky chybným zásahům minulých vlád a postupnému poklesu léčebných pobytů od roku 2010. Lázně jsou významným regionálním zaměstnavatelem, pokud bychom situaci rychle neřešili, problém by eskaloval nárůstem nezaměstnanosti.

Klíčové změny v indikačním seznamu zahrnují prodloužení léčebných pobytů pacientů s některými nemocemi z 21 na 28 dnů. Týká se to především nemocí oběhového, dýchacího a pohybového ústrojí, duševních poruch, kožních a gynekologických. Lidé se závažným onemocněním budou moci absolvovat lázeňský pobyt častěji a opakovaně. Dětem bude možné prodloužit 28 denní pobyt na neomezenou dobu i při opakovaném pobytu v lázních.

Ministr zdravotnictví doplnil, že lázeňská léčebně rehabilitační péče je důležitá součást komplexní léčby pacientů, a je potřeba ji podpořit. Odhadovaný náklad na stabilizaci lázeňství by neměl překročit 500 milionů korun a zdravotní pojišťovny s úhradou počítají ve zdravotně pojistných plánech. Prioritou je zavést novelu indikačního seznamu jako jednu z forem podpory lázeňství do praxe co nejdříve. Ministr by byl rád, aby vyšla ve sbírce zákonů v průběhu března roku 2014. Zároveň vyzývá lékaře, aby se nezdráhali pacientům předepisovat lázeňské pobyty.

Novela indikačního seznamu spolu s navýšením úhrad o 100 Kč za pobyt dospělého pacienta za den a o 200 Kč za pobyt dítěte v úhradové vyhlášce, napomůže stabilizaci segmentu lázeňství.

V novele jsou promítnuty současné medicínské poznatky a postupy, vyhrazení financí z prostředků veřejného zdravotního pojištění pro léčení případů, kde je předpoklad výrazného přínosu pro zlepšení či udržení zdraví pacienta, a výčet lázeňských míst, kde se vyskytuje přírodní léčivý zdroj s konkrétními vlastnostmi pro léčbu určitých nemocí nebo vhodné klimatické podmínky.

Návrh novely indikačního seznamu připravila pracovní skupina zřízená při Ministerstvu zdravotnictví, jejímiž členy jsou zástupci Svazu léčebných lázní ČR, Sdružení lázeňských míst ČR, České lékařské komory, Svazu zdravotních pojišťoven ČR, Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, Odborné společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny České lékařské společnosti J. E. Purkyně, Ministerstva zdravotnictví a dalších odborníků z řad zdravotnické veřejnosti.

Témata: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!