Parlament se představí studentům

Český Parlament nabízí studentům ceolodenní vzdělávací seminář o Parlamentu a parlamentarismu.

Seminář se koná 15. května 2013 od 9 hodin.

Účast na semináři je zdarma, stejně jako související materiály.

Poznámka: 
<p>&nbsp;</p><h3 style="margin-top: 12px; margin-bottom: 8px; font-weight: normal; font-size: 18px; outline: 0px; line-height: 1.5em; letter-spacing: 1px; font-family: 'Droid Sans', arial, serif; ">ČESKÝ PARLAMENT A PARLAMENTARISMUS</h3><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0.8em; outline: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Droid Sans', arial, serif; ">Program semináře (pořadí přednášek se může změnit):</p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0.8em; outline: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Droid Sans', arial, serif; "><em style="outline: 0px; background-color: transparent; ">9:00–9,15 prezence účastníků</em></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0.8em; outline: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Droid Sans', arial, serif; "><em style="outline: 0px; background-color: transparent; ">9:15 zahájení semináře, projekce filmu „Návštěva Poslanecké sněmovny“</em></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0.8em; outline: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Droid Sans', arial, serif; "><em style="outline: 0px; background-color: transparent; ">9:30–10:30&nbsp;<strong style="outline: 0px; background-color: transparent; font-weight: 700; ">Parlament v&nbsp;českém ústavním systému</strong>&nbsp;(přednáška s&nbsp;následnou diskusí na téma parlamentarismus, bikameralismus, parlamentní kontrola vlády atd.)</em></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0.8em; outline: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Droid Sans', arial, serif; "><em style="outline: 0px; background-color: transparent; ">10:45 - 12:00&nbsp;<strong style="outline: 0px; background-color: transparent; font-weight: 700; ">Legislativní proces v&nbsp;České republice</strong>&nbsp;(přednáška s&nbsp;následnou diskusí na téma právní úprava legislativního procesu, kvantitativní analýza legislativního procesu atd.)</em></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0.8em; outline: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Droid Sans', arial, serif; "><em style="outline: 0px; background-color: transparent; ">12:00–13:00 pauza na oběd</em></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0.8em; outline: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Droid Sans', arial, serif; "><em style="outline: 0px; background-color: transparent; ">13:00–14:15&nbsp;<strong style="outline: 0px; background-color: transparent; font-weight: 700; ">Volební a stranicko-politický systém v&nbsp;České republice</strong>&nbsp;(přednáška s&nbsp;následnou diskusí na téma volební systém do obou komor českého Parlamentu, podoba a problémy stranicko-politického sytému atd.)</em></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0.8em; outline: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Droid Sans', arial, serif; "><em style="outline: 0px; background-color: transparent; ">14:30–15:30&nbsp;<strong style="outline: 0px; background-color: transparent; font-weight: 700; ">Česká republika a Evropská unie</strong>&nbsp;– postavení parlamentů národních států v&nbsp;rámci evropských rozhodovacích mechanismů</em></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0.8em; outline: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Droid Sans', arial, serif; "><em style="outline: 0px; background-color: transparent; ">15:30 – 16:00 návštěva galerie jednacího sálu Poslanecké sněmovny</em></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0.8em; outline: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Droid Sans', arial, serif; ">&nbsp;</p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0.8em; outline: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Droid Sans', arial, serif; "><em style="outline: 0px; background-color: transparent; ">16:00 zakončení semináře</em></p>
Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!