Parlamentní výbor souhlasí se zkrácením doby studia zdravotních sester

Zdravotní sestry patrně nebudou potřebovat vysokoškolské vzdělání, stačila by jim střední zdravotnická škola a rok vyšší odborné školy. Předpokládá to vládní novela o nelékařských povoláních, kterou Sněmovně doporučil schválit s některými úpravami zdravotnický výbor.
 
Změna ve vzdělávání by měla nastat podle návrhu od září příštího roku. Bude se týkat zájemců o profesi, kteří zahájí studium, i těch, kteří už studují. Model zvaný 4+1 má nahradit dosavadní systém, kdy sestra musí po střední škole projít ještě tříletým bakalářským studiem.

Předloha by měla podle důvodové zprávy stabilizovat a zkvalitnit systém kvalifikačního vzdělávání zejména ošetřovatelských profesí všeobecné, dětské a praktické sestry. K jejím cílům patří i snazší návrat zdravotnických pracovníků, kteří byli dlouhodoběji mimo obor, zpět do zdravotnictví. Praktické sestry by mohly pracovat bez odborného dohledu všeobecné sestry a porodní asistentky.

Zdravotnický výbor doporučil zpřísnit podmínky pro nastupující zdravotnické záchranáře. Před nástupem do výjezdní skupiny by podle návrhu musel absolvovat roční praxi na anesteziologicko-resuscitačním úseku, na úseku intenzivní péče nebo akutního příjmu. Podle dalšího podpořeného návrhu by se porodní asistentky nesměly starat o kojence, tedy o děti od 29. dne po narození. Poslanci poukazují na to, že se jedná o práci pro dětské sestry.

Vládní novela navíc zruší povinnost doplnit si vysokoškolské vzdělání pro ty, kteří desítky let ve zdravotnictví pracují. Od roku 2011 mohly sestry žádat o zmírnění tvrdosti zákona, většina žádostí byla zamítnuta. Zruší se také kreditní systém, který sloužil ke kontrole celoživotního vzdělávání a podle ministerstva zdravotnictví neplnil dostatečně motivační roli ani nebyl dostatečně efektivní.

Zdroj: ČTK

 

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!