Péče o děti

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) plánuje posílení prevence a služeb pro rodiny. Méně peněz by naopak mělo v budoucnu plynout na pobyt dětí v dětských domovech, které se ale rušit nebudou. Ministryně práce Michaela Marksová měla dne 4. 11. 2015 s ministryní školství Kateřinou Valachovou a ministrem zdravotnictví Svatoplukem Němečkem podepsat memorandum o sjednocení péče o ohrožené děti pod MPSV. Z podpisu zatím sešlo. Marksová za tím vidí "organizační důvody".

Česko je kritizováno domácími i zahraničními institucemi za vysoký počet dětí v ústavech a roztříštěnost péče o ohrožené děti. Na starosti ji mají tři ministerstva - práce, školství (MŠMT ČR) a zdravotnictví (MZ ČR). Pod MŠMT ČT spadají dětské domovy, pod MZ ČR domovy pro děti do tří let, pod MPSV dětské azylové domy a pomoc rodinám. Memorandum mělo přispět ke sjednocení a převodu pod resort práce.

Do péče o děti plyne ročně celkem kolem osmi miliard korun. Polovina peněz putuje do ústavů, jen zhruba deset procent na prevenci. Opatření (sjednocení péče) má umožnit přesun financí, aby se preventivní služby posílily, uvedla Marksová. Zdůraznila, že změna by neznamenala rušení dětských domovů a propouštění odborníků. Zařízení by se jen přeměnila a místo pobytu by začala poskytovat služby. Mnohé kojenecké ústavy a dětské domovy to nyní už dělají.

Podle Marksové mají i v jiných evropských zemích problematiku ohrožených dětí na starosti ministerstva sociálních věcí. Za tím, že se dnes dlouho chystané memorandum nepodařilo podepsat, vidí organizační důvody. S ministryní školství o záležitosti prý jednala při jednání vlády. Nezaznamenala, že by její vládní kolegyně spolupráci na sjednocení péče odmítala.

Podle vedení Asociace Dítě a Rodina, z.s. je ČR poslední zemí v Evropě, v níž je možné do dětských domovů posílat děti do tří let. Na konci roku 2014 jich v ústavech bylo 1213. Počet postupně klesá. V dětských domovech pro děti nad tři roky je nyní zhruba 5000 lůžek, v zařízeních pobývá 4300 dětí.

Proti změnám v ústavní péči se už dřív stavěli někteří experti a poslanci. Kritizovali třeba posilování profesionální pěstounské péče, chválili naopak kvalitu českých kojeneckých ústavů a dětských domovů a odbornost personálu. Studie ale prokázaly, že pobyt v ústavech má na chlapce a děvčata nepříznivý dopad. MPSV upřednostňuje péči o děti v rodinách.

Podle plánů měl zákon péči o děti sjednotit od roku 2018. Počítá se i s přechodnými obdobími pro postupné nastartování všech změn.

Kategorie: 
Témata: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!