Pěstounská péče na přechodnou dobu

Organizace Lumos představila dne  8. 10. 2015 výsledky průzkumu, který ukázal, že zhruba 98 procent dětí, které se dostanou k profesionálním pěstounům, od nich odchází do náhradní rodiny, nebo se vrací domů. Jen necelé procento chlapců a děvčat putuje do další přechodné rodiny, 1,5 procenta pak do ústavu. Děti u profesionálních pěstounů v průměru pobývají 6,5 měsíce.

Pěstounská péče na přechodnou dobu se v ČR zavedla od roku 2006. Využívala se ale málo. Situaci změnila od roku 2013 novela zákona o sociálně právní ochraně dětí, která upřednostnila péči v rodině před ústavem. Profesionální pěstouni mají i řadu odpůrců, a to také mezi poslanci. Podle kritiků přechodná péče nebývá kvalitní, lidé ji dělají jen pro peníze a děti musí často putovat z rodiny do rodiny. Podle vedení organizace Lumos průzkum tato tvrzení vyvrací. Konal se v červnu 2015 v sedmi krajích. Zapojily se do něj zhruba dvě stovky z 254 tamních profesionálních pěstounů. Na konci roku 2014 v Česku působilo podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV) 421 přechodných pěstounů.

Podle výsledků 47 procent dětí odchází od profesionálních pěstounů k adoptivním rodičům, zhruba 26 procent se dostává do pěstounské péče k příbuzným. Patnáct procent chlapců a děvčat si převezme matka či otec, osm procent širší rodina. Necelá dvě procenta zamířila do náhradní rodiny do ciziny. Jen 0,8 procenta se přesunulo k dalším profesionálním pěstounům a 1,5 procenta do dětských domovů.

Zhruba dvěma třetinám dětí, o které se profesionální pěstouni starali, nebylo ani půl roku. Dalším 12 procentům bylo od šesti měsíců do dvou let. Každému dvacátému dítěti bylo mezi šesti a 12 lety. Chlapci a děvčata u profesionálních rodičů strávili v průměru 6,5 měsíce. U poloviny dětí se jejich situace vyřešila zhruba do pěti měsíců.

Pěstounům na přechodnou dobu je v průměru 48 let. Nejmladšímu bylo 33 let, nejstaršímu 62. Profesionálním pěstounem na přechodnou dobu je podle ředitelky Lumos Petry Kačírkové nejčastěji žena mezi 40 a 55 lety. Skoro čtyři pětiny pěstounů měly minimálně maturitu. Pěstouni na přechodnou dobu jsou tak vzdělanější než česká populace ve stejném věku. Maturitu a vyšší vzdělání mělo 47 procent lidí mezi 36 a 64 lety.

Pro profesionální pěstounství se lidé rozhodli hlavně proto, že chtěli pomoci dětem, aby nemusely být v ústavech. Chtěli také dělat něco smysluplného. Odměna patřila k nejméně důležitým důvodům. Tři čtvrtiny lidí měly před pěstounstvím jinou práci, desetina byla v domácnosti a 14 procent bylo nezaměstnaných.

Organizace Lumos prosazuje rodinnou péči. Usiluje o přeměnu velkých ústavů v přívětivější služby pro děti a jejich rodiny.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!