Počet pěstounů se zvyšuje

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) plánuje v roce 2016 získat 1500 nových pěstounů. Na dávky pěstounské péče chce mít zhruba čtyři miliardy korun. Vyplývá to z podkladů k návrhu státního rozpočtu na rok 2016, který projednala Poslanecká sněmovna PČR na 36. schůzi dne 25. 11. 2015 ve 2. čtení.

Na konci pololetí 2015 MPSV evidovalo 11 829 pěstounů, měsíčně jich 100 až 200 přibývá.

Česko je mnoho let kritizováno domácími i zahraničními institucemi za vysoký počet dětí v ústavech. Podle vedení Asociace Dítě a Rodina je ČR poslední zemí v Evropě, v níž je možné do dětských domovů posílat děti do tří let. Na konci roku 2014 jich v ústavech bylo 1 213. Počet postupně klesá. V dětských domovech pro děti nad tři roky je nyní zhruba 5000 lůžek, v zařízeních pobývá kolem 4300 dětí.

Počet zamýšlených nových pěstounů některé poslance překvapil. Nabrat 1 500 lidí za rok je velké číslo. Není definováno, zda jsou to pěstouni dlouhodobí, nebo profesionální. Kraje údajně tak masivní nárůst počtu profesionálních pěstounů nepotřebují.

Podle dalších poslanců je zvyšování počtu pěstounů chvályhodné, mělo by ale být jasné, zda se jedná o dlouhodobé či přechodné pěstouny. Nemělo by to navíc znamenat rušení ústavů. Zatímco pro jedno dítě může být nejlepším řešením pěstounská péče, pro velkou sourozeneckou skupinu to může být zařízení, které dětem umožní vyrůstat společně. K potřebám dětí je třeba přistupovat individuálně a vybrat to, co je pro konkrétní dítě v konkrétní situaci nejlepší.

Na konci roku 2014 podle výkazů MPSV o ochraně dětí bylo v Česku 10 244 dlouhodobých a 421 přechodných pěstounů. V roce 2013 evidovalo MPSV 11 417 pěstounů. Do konce srpna 2015 vyplatily úřady práce na dávkách pěstounské péče celkem 1,75 miliardy korun. V roce 2014 za stejnou dobu to bylo o 200 milionů méně. Za celý rok 2014 se pak vydalo 2,38 miliardy. V roce 2016 by do dávek pěstounské péče měly podle návrhu rozpočtu putovat čtyři miliardy. Součástí výdajů je i částka 700 milionů na odvody z odměn pěstounů.

Od roku 2013 se zvýšil příspěvek na potřeby dítěte i odměny pěstouna. Vyplácí se také dávka při ukončení péče. Dospělý, který pěstouny opouští, získá 25 000 korun. Pěstoun jednoho dítěte měsíčně dostává 8 000 korun, dvou dětí pak 12 000 korun. Pokud se stará aspoň o tři děti, nebo o středně až těžce postižené dítě, má 20 000 korun. Celkem 24 000 korun připadne pěstounovi, který se přechodně stará o postižené dítě.

Počet dlouhodobých pěstounů v jednotlivých letech:

Rok Počet dlouhodobých pěstounů
2005      4 720
2006      4 845
2007      4 927
2008      5 790
2009      6 313
2010      8 504
2011      9 302
2012      10 188
2013      11 417
2014      10 244

Zdroj: Výkazy MPSV o ochraně dětí

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!