Podpora praktických lékařů

Počet praktických lékařů i počet atestujících praktických lékařů je v ČR dostatečný. Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR) však spatřuje riziko nedostatku těchto lékařů v méně obydlených regionech a v demografickém vývoji, kdy stávající lékaři stárnou. MZ ČR proto bude i nadále vypisovat a finančně podporovat dostatek rezidenčních míst v oboru praktického lékařství.

Praktičtí lékaři se koncentrují ve velkých městech, např. v Praze, Brně a dalších velkých aglomeracích. Zdravotní pojišťovny proto budou zvažovat uzavírání smluv s praktickými lékaři v těchto místech. V roce 2016 se MZ ČR prostřednictvím úhradové vyhlášky zaměří i na tzv. bonifikace pro praktické lékaře v regionech, kde se do výběrového řízení na tento post nepřihlásí žádný zájemce.

MZ ČR uvažuje také o zřízení speciálního fondu, který by poskytoval finanční grantovou podporu mladým lékařům, kteří se budou snažit zřídit ordinace tzv. na zelené louce. MZ ČR chce do tohoto projektu zapojit i kraje.

Předseda Sdružení praktických lékařů ČR MUDr. Václav Šmatlák a poslanec a hejtman kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek hodnotí tuto myšlenku kladně. Podle J. Běhounka jde o zásadní záležitost pro kraje, které mají nevyrovnanou strukturu a síť praktických lékařů. Snaží se proto se zdravotními pojišťovnami najít některé kroky k řešení situace.

S návrhem souhlasí například Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (VZP). Ta je připravena realizovat veškeré kroky, aby byla zajištěna dostupná a kvalitní primární péče pro klienty VZP.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!