Podpora a zkvalitnění sociálního dialogu v sektoru veřejných služeb

Unie zaměstnavatelských svazů ČR (UZS ČR) uspořádala ve spolupráci s organizací CEEP první odborný seminář na téma podpory a zkvalitnění sociálního dialogu v sektoru veřejných služeb na úrovni EU. Seminář se uskutečnil dne 15.9.2015 v hotelu Barceló Praha.

Přibližně 50 až 70% národní legislativy je odvislé od rozhodnutí vznikajících v Bruselu. Cílem semináře proto bylo představit zástupcům zaměstnavatelů v ČR fungování legislativního procesu a sociálního dialogu na úrovni EU a identifikovat oblasti, ve kterých by mohla být užší spolupráce s organizací CEEP přínosná.

Účastníci semináře se shodli na těchto závěrech:

1. Je nutné posílit roli zaměstnavatelů v rámci nadodvětvového (cross-sectoral) sociálního dialogu na úrovni EU a to i proto, že zástupci odborů jsou na úrovni EU lépe organizováni.

2. Direktiva, která vznikají v současné době v Bruselu, budou mít vliv na národní legislativy v horizontu 5 až 10 let. Je tedy klíčové se aktivně do tvorby a formování těchto direktiv zapojit a včas ovlivnit jejich podobu. V okamžiku, kdy je nutné je transponovat do národní legislativy, již totiž není možné je jakkoli měnit.

3. Problém není v tom, že není možné se zástupci EU v Bruselu jednat. Zástupci EU jsou otevření jednáním a vítají odborné názory na témata, které řeší. Důležité proto je být aktivní v iniciování těchto jednání.

V České republice se budou konat ještě dva odborné semináře se zástupci CEEP a to v březnu a červnu 2016.

Unie zaměstnavatelských svazů ČR sdružuje a zastupuje 43 zaměstnavatelských asociací a svazů s téměř 9.000 organizacemi a více než 800.000 zaměstnanci. Mezi všemi zaměstnavatelskými svazy má dominantní postavení v oblasti veřejných služeb, jako jsou zdravotnictví, sociální služby, školství, kultura a neziskový sektor, s přesahem do pojišťovnictví, finančních služeb, průmyslu, stavebnictví a veřejné správy. (www.uzs.cz )
CEEP - European Centre of Employers and Enterprises providing Public Services je jednou ze 3 organizací zaměstnavatelů, která má v Bruselu oficiální statut nadodvětvového (národního) sociálního partnera. Sdružuje a zastupuje přibližně půl milionu zaměstnavatelů v sektoru služeb ve veřejném, a to v 17 zemích EU, které reprezentují 26% evropského HDP a 30% všech zaměstnanců těchto zemí. (www.ceep.eu)

Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!