Podzimní škola pro sociální pracovníky

Aktivní zapojení do procesu přípravy koncepčních materiálů k výkonu sociální práce nabízí stovce sociálních pracovníků workshop Podzimní škola, který se koná v týdnu od 22. do 26. září 2014 v Táboře. Spolu s odborníky z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR) zde budou účastníci diskutovat například o tématech jako je definice rolí sociálních pracovníků, standardy pro jejich specializaci či standardy jejich celoživotního vzdělávání.

O Podzimní školu je velký zájem a místa pro účastníky, kteří splnili stanovené požadavky, byla zcela vyčerpána. Po dlouhých letech je tato akce jednou z prvních aktivit, kdy se opět vede diskuse o odbornosti a kvalitě výkonu sociální práce přímo se sociálními pracovníky z praxe. Ti se zde budou podílet na formulování tak zásadních otázek sociální práce, jako jsou role sociálních pracovníků, jejich kompetence a odbornost a v neposlední řadě požadavky na celoživotní vzdělávání.

MPSV ČR od této akce zejména očekává zmapování praxe a zkušeností sociálních pracovníků. Získané informace budou využity pro další koncepční činnost MPSV ČR v oblasti sociální práce.

Podzimní škola, aktuálně zaměřená zejména na oblast prevence, probíhá v rámci projektu Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce, který je financován z prostředků Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky.

Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!