Poslanci ve výboru pro zdravotnictví ustupují od povinných lékařských stáží

"Dosáhli jsme prvního vítězství. Sportovní terminologií se dá říci, že vedeme 1:0," říká ke stažení sporného návrhu k celoživotnímu vzdělávání ambulantních lékařů prezident ČLK MUDr. Milan Kubek. Varuje však před "trojskými koňmi" a plán redukce specializačních oborů je podle něj v troskách.

Dne 12.8.2016 lékařská komora upozornila na hrozby vyplývající z návrhu ministra Němečka, který by rád uložil ambulantním‚ tedy i soukromým lékařům, povinnost absolvovat v rámci povinného celoživotního vzdělávání stáže v akreditovaných lůžkových zdravotnických zařízeních.

Stáže by měly organizovat kraje a jejich rozsah a náplň by určovalo ministerstvo. Pokud by byl návrh podle ministerského plánu schválen, mohlo by ministerstvo zdravotnictví nařizovat soukromým lékařům, aby vypomáhali v nemocnicích například při zajišťování ústavních pohotovostních služeb a to dokonce i zdarma, bez nároku na finanční odměnu.

Pod návrhem připraveným ministerstvem byla podepsána čtveřice poslanců: prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. (ANO), MUDr. David Kasal (ANO), MUDr. Jiří Běhounek (ČSSD), MUDr. Jaroslav Krákora (ČSSD).

 
§ 22 Celoživotní vzdělávání (4)

Lékař, který poskytuje ambulantní péči ve stanovených oborech zdravotní péče, absolvuje v rámci celoživotního vzdělávání pravidelnou stáž u poskytovatele lůžkové péče. Stáž lze absolvovat pouze v akreditovaném zařízení. Organizaci stáží zajišťuje kraj. Obory zdravotní péče, délku a četnost stáží, výjimky z povinnosti absolvovat stáž a bližší podmínky organizace stáží stanoví prováděcí právní předpis.

Česká lékařská komora návrh, jehož účelem není zlepšení erudice ambulantních lékařů, ale zajištění laciné pracovní síly pro krajské nemocnice, zcela zásadně odmítla. Rozjeli jsme bleskovou informační kampaň a podařilo se nám přesvědčit politiky, že takovou nehoráznost si již lékaři líbit nenechají.

Důležité bylo, že stejným hlasem jako ČLK v tomto případě hovořilo též Sdružení praktických lékařů ČR, Sdružení ambulantních specialistů i další menší organizace soukromých lékařů. Právě tato jednota dala našemu stanovisku potřebnou razanci. Dostali jsme poslance pod tlak a členové zdravotního výboru tak při hlasování dne 7.9.2016 úpravu § 22 neschválili.

Dosáhli jsme tak prvního vítězství. Sportovní terminologií se dá říci, že vedeme 1:0. Zápas ve Sněmovně však bude pokračovat.

Radost z dílčího vítězství nám poněkud kazí skutečnost, že poslanec MUDr. David Kasal (ANO) vsunul do zákona jako “Trojského koně“ návrh na zřízení tzv. Funkčních kurzů, jejichž prostřednictvím by mohli někteří nezodpovědní představitelé odborných společností začít dále rozdrobovat již tak roztříštěné specializační obory.

Mimochodem, deklarovaný plán redukce počtu specializačních oborů, která měla přinést lékařům jednotlivých odborností širší kompetence, zajistit jejich vzájemnou zastupitelnost i jistější uplatnění na trhu práce, zůstal kvůli nezásadovému postoji ministra Němečka v troskách.

Nikdo dnes tak není schopen odhadnout, zda novela zákona č. 95/2004 Sb., o vzdělávání lékařů, bude nakonec prospěšná či nikoliv.

MUDr. Milan Kubek – prezident ČLK

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!