Posudkový lékař vs. služební zákon

Kvůli hranici 70 let pro práci podle služebního zákona hrozí kolaps lékařské posudkové služby. Nyní pro ni pracuje 400 lékařů, jejich věkový průměr je 65 let. Pokud se pravidla nezmění, hrozí podle poslankyně Radky Maxové, že bude muset skončit až třetina z nich.

Dočasně by podle Maxové pomohlo vyřazení posudkových lékařů ze služebního zákona, a to pozměňovacím návrhem k vládní novele, která upravuje služební poměr diplomatů. Nejlépe by podle ní bylo, aby ho předložily sněmovní výbory. Už nyní kvůli nedostatku lékařů posouzení jednoho pacienta trvá až rok, přičemž není výjimkou, že posudkový lékař vydá stanovisko, aniž dotyčného viděl.

Zájem o práci u posudkové služby podle lékařů mezi mediky není, služební zákon k postgraduálnímu studiu dále jako požadavek přidává státní zkoušku.

Vyřazení posudkových lékařů ze zákona o státní službě je pouze prvním krokem k řešení situace. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) podle předsedy Národní rady osob se zdravotním postižením ČR (NRZP ČR) Ing. Václava Krásy desetiletí zanedbávalo potřebnost změn. Je podle něj třeba hledat alternativy, které vytváření posudků urychlí. Dále uvedl, že případný kolaps služby dopadne především na lidi, kteří se stali práceneschopnými, a osoby závislé na pomoci ostatních. Dnes trvá řízení 8 až 12 měsíců, někteří pacienti se posudku nedožijí.

Experti hovoří o několika variantách změn v posudkové službě - zřízení zvláštního úřadu nebo zapojení odborníků a praktických lékařů. Maxová preferuje stejně jako Krása využití nelékařských profesí, sester a sociálních pracovníků, kteří by připravovali podklady pro posudkové lékaře, tak aby se jejich práce urychlila. Za naprosto nepřijatelné považuje poslankyně návrh zadat vypracovávání posudků, kterých ročně v Česku vznikne 400 000, soukromým firmám.

Služební zákon je v Česku funkční od července 2015. Spadá pod něj přes 68 000 zaměstnanců. MPSV chystá alternativy pro případ výrazného úbytku posudkářů.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!