Pracovní doba: Komise navrhuje nová pravidla pro pracovníky na vnitrozemských vodních cestách

Nekonečný příběh úpravy pracovní doby v rámci EU pokračuje a tentokrát se týká zaměstnanců ve vnitrostátní plavbě. Evropská komise předložila návrh směrnice, kterým se stanoví zvláštní pravidla týkající se pracovní doby pro odvětví vnitrozemské vodní dopravy. Tento návrh by realizovat dohodu představitelů EU na úrovni zaměstnavatelů a zaměstnanců v tomto sektoru. 

Návrh směrnice stanoví minimální pravidla týkající se pracovní doby pro osobní nebo nákladní dopravu lodí ve vnitrozemské plavbě v celé EU a měla by doplňovat obecnou směrnici o pracovní době, která nezahrnuje pracovníky vnitrozemských vodních cestách. 
 
Evropská komise si od nového návrhu směrnice, který ovšem musí schválit Rada a Evropský parlament, slibuje zlepšení pracovních podmínek pro 31.000 zaměstnanců v tomto sektorku a spravedlivější konkurenční podmínky pro dotčené podniky.
 
Obsah návrhu v bodech: 
  • celková pracovní doba by neměla přesáhnout 48 hodin týdně, i když by to mohlo být v průměru za dobu až 12 měsíců 
  • celková noční pracovní doba by neměla přesáhnout 42 hodin týdně 
  • pracovníci by měli nárok na placenou dovolenou za kalendářní rok v délce nejméně čtyř týdnů, a na placenou roční zdravotní prohlídku 
  • pracovníci by měli nárok na alespoň 10 hodin odpočinku každý den (z toho nejméně šest hodin bez přerušení), a alespoň 84 hodin odpočinku celkem za každý týden.

Vzhledem k tomu, že Evropský parlament v minulosti hledal shodu v záležitostech pracovní doby jen obtížně a některé návrhy Komise nakonec skončily pod stolem, lze očekávat, že tento návrh bude jedním z průbířských kamenů pro nově ustavený Výbor pro zaměstnanost a sociální věci i celý Parlament.

Hodnocení: 
3

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!