Pracovní úrazy

V Česku v roce 2015 přibylo smrtelných pracovních úrazů. Do konce října 2015 jich bylo 108, za celý rok 2014 podle zprávy o úrazovosti 117. Výsledky vydal Státní úřad inspekce práce (SÚIP). V průměru každý třetí den někdo v Česku zemře v důsledku pracovního úrazu. To je na tak vyspělou zemi, jako je ČR, číslo  vysoké.

Smrtelných úrazů v práci v Česku v minulých letech podle údajů SÚIP z výročních zpráv o úrazovosti postupně ubývalo. Zatímco v roce 2002 se jich stalo 206, v roce 2013 jich bylo 113. Od roku 2014 se počty zase mírně zvyšují. Výjimkou byl také rok 2007, kdy meziročně obětí výrazně přibylo. Bylo jich 188. Nejméně úmrtí v práci zaznamenala inspekce v roce 2009, kdy zranění podlehlo 105 lidí. Ze 117 případů v roce 2014 evidovala inspekce 106, zbývajících 11 řešil báňský úřad.

Podle SÚIP za růstem počtu může být hlavně oživení ekonomiky a růst zaměstnanosti. Díky modernizaci výroby, novým technologiím a nahrazování drahé lidské práce stroji naopak úrazů ubývá.
Celková pracovní úrazovost se v ČR postupně snižuje. Podle SÚIP je pokles ale velmi mírný. V roce 2015 se v práci zranilo přes 31 000 lidí. Zvedl se počet úrazů pod vlivem alkoholu. Kvůli němu se v roce 2015 stalo 24 závažných úrazů s pobytem v nemocnici delším než pět dnů, v roce 2014 deset a v roce 2013 šest.

Nejčastější obětí bývá muž mezi 36 a 40 lety, který pracuje ve firmě se stovkou zaměstnanců a zraní se v pondělí mezi 09:00 a 10:00. Nejčastější příčinou úrazu je nevyhodnocení rizika, nestanovení bezpečného pracovního postupu a nepřijetí potřebných bezpečnostních opatření. Nejrizikovější je doprava, stavebnictví a manipulování s materiálem na stavbách či ve velkoobchodě.

Kategorie: 
Témata: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!