Pracovník přímé péče

Ruka pro život o.p.s. vypisuje výběrové řízení na pozici pracovníka přímé péče.

Náplň práce:
 • podpora a péče o osoby s poruchou autistického spektra v kombinaci se středně těžkým až těžkým mentálním postižením, případně i přidruženým fyzickým handicapem,
 • zabezpečení náplně služby Chráněného bydlení dle zákona č.108/2006 Sb., §51 - poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.)
 • vedení požadované evidence a dokumentace o práci s uživatelem na úrovni pracovníka přímé péče,
 • individuální plánování.

Požadavky:

 • nutné vzdělání dle zákona č.108/2006 Sb. (min. SŠ vzdělání v oblasti sociální práce, sociální nebo speciální pedagogiky, příp. kurz pracovníka v sociálních službách),
 • nutná praxe v oblasti poskytování služeb osobám s poruchou autistického spektra, vztah k cílové skupině a citlivost k potřebám uživatelů,
 • schopnost samostatně vést skupinu uživatelů s různým stupněm postižení, schopnost samostatně připravit a realizovat program pro svou skupinu,
 • bezúhonnost, zdravotní a právní způsobilost, schopnost přijmout zodpovědnost, spolehlivost,
 • schopnost plánování času, motivování lidí, vysoká míra koncentrace a schopnost dělit pozornost,
 • loajalitu s organizací, zachovávání dobrého jména organizace,
 • schopnost práce v týmu, kreativita, iniciativa, kultivované a příjemné vystupování,
 • odolnost vůči psychické zátěži a stresu,
 • uživatelská znalost práce na PC (Microsoft Word, Internet Explorer),
 • výhodou praxe v oblasti pobytových sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením,
 • výhodou hudební nadání (hra na vlastní hudební nástroj) a zdravotní vzdělání.

Nabídka:

 • celý úvazek,
 • nástup 08/2015,
 • propracovaný systém zaškolování,
 • stabilní zázemí organizace poskytující sociální služby od října roku 2008,
 • možnost podílet se na vzniku zcela nové a v Jihomoravském kraji žádané služby,
 • směny dle potřeb služby - denní, noční, víkendové (konkrétní rozdělení služeb je otázka domluvy týmu pracovníků - nevylučujeme možnost pouze nočních směn, případně směn pouze ve všední den),
 • smlouvu na dobu určitou s možností prodloužení, stabilní pracoviště v Brně,
 • zajímavou práci v malém týmu, možnost realizovat vlastní nápady,
 • péči o osobní a kvalifikační růst (celoživotní vzdělávání pracovníků v sociálních službách dle požadavků zákona 108/2006 Sb.,
 • mzdu a odměny odpovídající pracovní pozici, bonusový týden dovolené, podporu externího supervizora, příspěvek na akreditované vzdělávání, stravné formou zvýhodněné ceny obědů.
 
Podmínky pro zařazení do 2. kola výběrového řízení:
 • naplnění požadavků organizace (zejména kvalifikační předpoklady a praxe s cílovou skupinou),
 • strukturovaný životopis (jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, aktivní e-mailový kontakt, dosažené vzdělání, praxe v oboru - pozice a délka praxe),
 • motivační dopis (proč Vás zajímá uvedená pozice, co můžete organizaci nabídnout).

Osloveni budou ti uchazeči, kteří zašlou strukturovaný životopis a motivační dopis a naplní požadavky organizace zejména v otázce praxe s cílovou skupinou. Tito uchazeči budou průběžně zváni na osobní pohovory, které proběhnou v Denním stacionáři Božetěchova, o termínu budou uchazeči informováni alespoň pět pracovních dní předem. K tomuto pohovoru vypracují uchazeči krátký projekt s aktivitou pro zadanou cílovou skupinu.

Součástí výběrového řízení bude pravděpodobně také aktivita vytipovaných uchazečů se zástupci cílové skupiny v rozsahu dvou pracovních dnů.
Organizace si vyhrazuje právo neobsadit pozici v případě, že nenajde v rámci výběrového řízení vhodného kandidáta.
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!