Přednosta Ústavu lékařské etiky

Děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity vyhlašuje výběrové řízení na pozici přednosty Ústavu lékařské etiky a souběžně na pozici akademického pracovníka v zařazení docent/profesor.

Termín přihlášek: 2. 6. 2014

Kvalifikační požadavky:

  • VŠ vzdělání v oboru etiky, filozofie nebo příbuzném humanitním oboru, popř. ekvivalentní vzdělání dosažené v zahraničí;
  • vědecko-pedagogický titul profesor nebo docent, habilitace ve smyslu zákona o vysokých školách v platném znění (zákon č. 111/1998 Sb.);
  • splnění předpokladů dle zákona č. 451/1991 Sb.;
  • osobnostní a profesionální předpoklady pro řízení akademického týmu ústavu;
  • odborné a osobnostní předpoklady pro garanci odborných předmětů a studijních oborů na Lékařské fakultě;
  • vědecká a publikační činnost v oboru;
  • morální bezúhonnost.

Přihlášky doložené strukturovaným životopisem, fotokopiemi dokladů o kvalifikaci, osvědčením dle zákona č. 451/1991 Sb., přehledem vědecké a publikační činnosti a doporučením nejméně dvou odborných ručitelů nutno zaslat na personální oddělení Lékařské fakulty MU, Kamenice 5, 625 00 Brno.

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!