Přednosta Ústavu sociálního lékařství

Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni, vyhlašuje výběrové řízení na pozici přednosty Ústavu sociálního lékařství.

Nástup od 1. 2. 2015.

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání lékařského směru
 • specializovaná způsobilost v oboru Sociální lékařství a organizace zdravotnictví nebo zvláštní odborná způsobilost v oboru Veřejné zdravotnictví
 • dosažený vědecko‑pedagogický titul docent nebo profesor
 • minimálně 10 let praxe v oboru
 • zdravotní způsobilost a bezúhonnost podle zákona č. 95/2004 Sb.
 • organizační a řídící schopnosti
 • osobní a profesionální předpoklady pro výuku a vědeckou činnost
 • aktivní znalost dvou světových jazyků.

Přihlášku společně s:

 • profesním životopisem s uvedením údajů o dosavadní praxi
 • doklady o dosaženém vzdělání
 • osvědčením podle zákona č. 451/1991 Sb. v platném znění
 • platným výpisem z rejstříku trestů

nutno zaslat do 26. 2. 2015 na adresu: Personální oddělení, Husova 3, 306 05 Plzeň. Zároveň s podáním přihlášky v tištěné podobě je nutno zaslat naskenované podklady v elektronické podobě na adresu: spisovka@lfp.cuni.cz, do předmětu uveďte: VR Prednosta Socialni lekarstvi. 20150101

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!