Přednosta/ka Dětského kardiocentra

Děkan 2. lékařské fakulty UK a ředitel FN Motol vypisují výběrové řízení na dobu určitou na místo přednosty/ky Dětského kardiocentra 2. LF UK a FN Motol.

Předpokládaný nástup od 1. 1. 2015.

Požadavky na uchazeče:

  • VŠ vzdělání lékařského směru
  • specializace v příslušném oboru
  • vědeckopedagogický titul profesor nebo docent
  • vědecký titul CSc. nebo Ph.D.
  • pedagogická praxe v oboru
  • odborná praxe min. 10 let
  • vědecká a publikační činnost
  • osobní a profesní předpoklady pro vedení kliniky.                

Přihlášky spolu s fotokopiemi dokladů o vzdělání, životopisem, průběhem praxe, přehledem vědecké a publikační činnosti, osvědčením podle zákona č. 451/91 Sb., spolu s čestným prohlášením, koncepcí pracoviště – maximálně 3 strany, výpisem z trestního rejstříku (ne staršího 3 měsíce) a alespoň 2 referencemi se přijímjí do 17. 12. 2014 na: Děkanát 2. LF UK v Praze, personální oddělení, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 – Motol.

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!