Předžalobní výzva

Lékařský odborový klub (LOK) chce předžalobní výzvou od Ministerstva zdravotnictví ČR (MZ ČR) dosáhnout splnění závazku, že platy lékařů v nemocnicích budou odpovídat trojnásobku průměrného platu v zemi. Závazek státu zakotvilo memorandum, které v únoru 2011 podepsal tehdejší ministr zdravotnictví Leoš Heger s předsedou LOK MUDr. Martinem Engelem.

Předžalobní výzvu v říjnu 2015 předal LOK na MZ ČR ohledně neplnění závazků České republiky plynoucích z memoranda. Pokud MZ ČR do dvou měsíců nezareaguje, bude následovat soudní žaloba.

Průměrný plat lékařů ve státních nemocnicích podle zdravotnických statistiků v roce 2015 dosáhl 62 735 korun, z toho polovina je za přesčasy a služby. Základní plat lékaře činí 32 450 korun, sestry 19 680 korun. Průměrný plat zaměstnance státu je 25 880 korun. 

Po dobu existence LOK (v roce 2015 tedy 20 let), zůstávají základní úkoly stejné - platy lékařů a jejich sociální situace. LOK řeší různé problémy - privatizace nemocnic, dramatické odchodyzdravotnických pracovníků apod. Spolupráce s vládou zůstává podle LOK problematická.

Počty členů LOK v poslední době mírně klesly, v roce 2010 jich bylo 5 100, v roce 2015 zhruba 4 900. Mezi mladými lékaři se nábor nedaří, starší odcházejí do důchodu a v odborech tedy končí, členů proto ubývá.

Odbory byly úspěšné v případech, ve kterých postupovaly jednotně. V květnu 2010 odstartovala kampaň Děkujeme, odcházíme, v níž podaly výpověď 4 000 z 16 000 nemocničních lékařů. Po podpisu memoranda výpovědi stáhli, protože jim stát zastoupený ministrem slíbil výrazný nárůst platů.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!