Prezident České lékařské komory

Prezidentem České lékařské komory (ČLK) byl dne 21. 11. 2015 zvolen opět MUDr. Milan Kubek. Kubek získal mandát na již třetí pětileté období. Aby mohl svou funkci obhajovat, přijali v roce 2014 delegáti komory změnu volebního řádu. Kritici tehdy označili změnu za účelovou.

MUDr. Kubka podpořily zhruba tři čtvrtiny delegátů, podle něj je to silný mandát. Při nástupu do vedení ČLK v lednu 2006 uvedl, že jeho vizí je silná lékařská komora, která bude hrát aktivní roli ve všech dohodovacích řízeních a vždy ve všem hájit zájmy lékařů.

Milan Kubek promoval na 1. lékařské fakultě UK v roce 1992. Do roku 2004 pracoval v nemocnici v Praze 9 - Vysočanech nejprve jako sekundář na interním oddělení a poté jako samostatný ordinář pro angiologii. Od roku 2004 provozuje soukromou interní – angiologickou praxi na poliklinice Praha 9 - Prosek.

Problematikou organizace a financování zdravotnictví se zabývá od roku 1995. V letech 1999 – 2006 byl předsedou Lékařského odborového klubu - Svazu českých lékařů. Od roku 2004 do roku 2008 zastával funkci viceprezidenta Evropské federace lékařů zaměstnanců (FEMS).

Prezidentem České lékařské komory byl zvolen poprvé v lednu 2006, podruhé pak v listopadu 2010.

V březnu roku 2009 byl zvolen viceprezidentem Stálého výboru evropských lékařů (CMPE) – neziskové organizace, jejímž hlavním úkolem je podpora kvality a bezpečnosti zdravotní péče v zemích EU a prosazování zájmů 2 milionů evropských lékařů zejména vůči orgánům Evropské Unie.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!