Primář/ka oddělení následné péče

Oblastní nemocnice Příbram a.s. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa primáře/ky oddělení následné péče (LDN).

Kvalifikační požadavky:

 • specializovaná způsobilost dle zák. č. 95/2004 Sb. v oboru,
 • jehož součástí je jeden z těchto základních kmenů: chirurgický,
 • interní a všeobecné praktické lékařství
 • nejméně 8 let praxe
 • licence ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře
 • diplom celoživotního vzdělávání lékařů
 • nadstavbové atestace vítány
 • organizační, řídící a komunikační schopnosti
 • zdravotní způsobilost a bezúhonnost.

Nabídka:

 • smluvní mzdové podmínky + bonusy
 • zaměstnanecké benefity
 • možnost ubytování.

K vlastnoručně podepsané přihlášce je třeba doložit:

 • strukturovaný životopis s přehledem dosavadní odborné praxe
 • ověřenou kopii diplomu o specializaci
 • kopii licence ČLK
 • výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • telefonické spojení, popř. elektronická adresa.

Přihlášky vč. všech náležitostí nutno zaslat nebo osobně doručit v zalepené obálce s označením "Výběrové řízení - primář LDN" na adresu: Oblastní nemocnice Příbram, a.s., Personální oddělení, Gen. R. Tesaříka 80, Příbram I, PSČ: 261 01

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!