Primář/primářka II. interní kliniky VFN

Ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice v Praze vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce primáře/primářky II. interní kliniky Komplexního kardiovaskulárního centra VFN v Praze.

Požadavky:

 • Specializovaná způsobilost lékaře v oboru vnitřní lékařství a kardiologie nebo angiologie
 • Nejméně 8 let praxe v oboru
 • Manažerské schopnosti
 • Velmi dobré komunikační dovednosti
 • Znalost ekonomiky ve zdravotnictví
 • Znalost AJ
 • Publikační činnost v oboru v recenzovaných časopisech s impact faktorem
 • Absolvované stáže v zahraničí
 • Edukační a přednášková činnost v pregraduálním i postgraduálním vzdělávání

Přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat:

 • Osobní dotazník
 • Životopis s přehledem dosavadní praxe
 • Kopie dokladů o dosaženém vzdělání
 • Výpis z rejstříku trestů
 • Osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb.
 • Čestné prohlášení ve smyslu § 4 zákona č. 451/1991 Sb.

Písemné přihlášky nutno zaslat do 5. 5. 2014 na adresu Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, personální úsek, U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!