Primář/primářka - Nemocnice Znojmo

Ředitel Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce primář/primářka
následujících oddělení:

 • Anesteziologicko – resuscitačního
 • Dětského
 • Gynekologicko – porodnického
 • Chirurgického a centrálního operačního traktu
 • Infekčního
 • Interního a centrálního příjmu
 • Kožního
 • Neurologického
 • Očního
 • Dlouhodobě nemocných
 • Radiační a klinické onkologie
 • Tuberkulózy a respiračních onemocnění
 • Ortopedicko – traumatologického
 • Psychiatrického
 • Rehabilitačního
 • Urologického
 • Ušního, nosního, krčního
 • Hematologicko – transfúzního
 • Klinické biochemie
 • Mikrobiologického
 • Nukleární medicíny
 • Patologicko – anatomického
 • Radiologického a zobrazovacích metod

Odborné požadavky:

 • odborná a specializovaná způsobilost v oboru dle zák. č. 95/2004 Sb.
 • platná licence ČLK k výkonu funkce vedoucího lékaře - primáře v příslušném oboru.
 • praxe ve vedoucí funkci ve zdravotnictví.
 • praxe ve vedení týmu zaměstnanců.
 • řídící a organizační schopnosti, komunikativnost, samostatnost.
 • občanská a morální bezúhonnost.

Písemnou přihlášku doplněnou

 • osobním dotazníkem (dotazník ke stažení z internetových stránek nemocnice www.nemzn.cz / Pracovní příležitosti / Výběrové řízení),
 • výpisem z rejstříku trestů ne starším 3 měsíců,
 • návrhem koncepce oddělení,
 • životopisem a doklady o dosaženém vzdělání (neplatí pro zaměstnance Nemocnice Znojmo),
 • čestným prohlášením a osvědčením dle zákona č. 451/1991 Sb. (pokud nebylo doloženo dříve)

nutno zaslat do 31. 5. 2015 na adresu: Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace, Ředitelství, MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!