Primář/primářka oddělení následné péče

Oblastní nemocnice Příbram, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucího místa primář/primářka oddělení následné péče (LDN).

Uzávěrka přihlášek: 15. 11. 2014

Kvalifikační požadavky:

 • specializovaná způsobilost dle zák. č. 95/2004 Sb. v oboru, jehož součástí je kmen interní nebo všeobecné praktické lékařství, příp. chirurgický
 • nejméně 8 let praxe
 • licence ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře
 • nadstavbové atestace vítány
 • organizační, řídící a komunikační schopnosti
 • zdravotní způsobilost a bezúhonnost

K vlastnoručně podepsané přihlášce je třeba doložit:

 • strukturovaný životopis s přehledem dosavadní odborné praxe
 • ověřenou kopii diplomu o specializaci
 • kopii licence ČLK
 • výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • telefonické spojení, popř. elektronická adresa

Účastník výběrového řízení uděluje poskytnutím svých osobních údajů souhlas k jejich využití v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. výhradně pro účely tohoto výběrového řízení.

Přihlášky vč. všech náležitostí nutno zaslat nebo osobně doručit v zalepené obálce s označením "Výběrové řízení - primář" na adresu: Oblastní nemocnice Příbram, a.s., Personální oddělení, Gen. R., Tesaříka 80, Příbram I, PSČ: 261 01
 

Příloha zprávy: 
Hodnocení: 
3

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!