Problém sociálně vyloučených lokalit

Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová 2. 6. 2014 vystoupila s příspěvkem na konferenci Sdílení příkladů dobré praxe integrace menšin na lokální úrovni, na které si starostové z České a Slovenské republiky vyměňovali praktické zkušenosti v aktuálních otázkách a cestách k lepšímu začleňování všech občanů.

Starostové a další hosté se mohli seznámit s praxí osvědčenými postupy, které se snaží přinést nové a někdy i netradiční cesty, které mohou místní samosprávy využít k řešení sociálního vyloučení, lépe sladit potřeby a zájmy různých skupin obyvatel, přímo oslovovat a spolupracovat s občany a rodinami, při zachování respektu k základním právům a odlišnostem jednotlivých lidí, skupin nebo menšin obyvatel. Na konferenci zazněly příklady nejčastějších problémů a překážek, které museli zúčastnění v praktickém životě překonávat, nebo i ponaučení z chyb, kterých se dopustili.

Ministryně uvedla, že se bude snažit prosadit navýšení počtu terénních sociálních pracovníků. Podle jejího názoru je to dobrý krok v prevenci sociálních nepokojů a cesta k udržení sociálního smíru ve společnosti.

Konference proběhla pod záštitou ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřího Dientsbiera, Agentury pro sociální začleňování při Úřadu vlády, ambasády USA a agentury Romea. Velvyslanec Spojených států amerických Norman Eisen na ní také ocenil starostku města Obrnice Drahomíru Miklošovou, která byla nominována na prestižní americké ocenění International Woman of Courage – na počet představitelů samosprávy, kteří prosazují inovativní strategie v oblasti začleňování.

Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!