Projekt preventivních screeningových vyšetření

Celosvětově onemocní rakovinou každoročně více než 14 milionů lidí a z toho přes 8 milionů pacientů na toto onemocnění umírá. V ČR má výskyt nádorových onemocnění dlouhodobě vzrůstající tendenci a průměrný počet diagnostikovaných případů rakoviny se ve srovnání časových období 1995–1999 a 2005–2009 zvýšil o 32 %. K nejrozšířenějším patří rakovina tlustého střeva a konečníku, rakovina prsu a rakovina děložního čípku. V rámci prevence těchto onemocnění připravilo Ministerstvo zdravotnictví ČR ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami projekt „SYSTÉM PODPORY PREVENCE VYBRANÝCH NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ V ČR – SCREENINGOVÉ PROGRAMY.“ V lednu 2014 byla zahájena první část projektu, kdy jsou na preventivní vyšetření postupně zváni klienti všech zdravotních pojišťoven dle stanovených cílových skupin. Od března bude realizována druhá část projektu ve formě celorepublikové informační kampaně zaměřené na širokou veřejnost s cílem zajistit větší účast na preventivních vyšetřeních a podpořit aktivní přístup občanů k péči o vlastní zdraví. Rozpočet projektu byl schválen v celkové výši cca 107 milionů korun. Na samotné adresné zvaní je vyčleněno přibližně 62 milionů. Projekt je z 85 % financován z evropských zdrojů, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Rakovina tlustého střeva a konečníku, odborným názvem kolorektální karcinom, je v ČR druhým nejčastějším nádorovým onemocněním a jeho výskyt stále roste. V současné době onemocní rakovinou tlustého střeva a konečníku u nás v zemi každoročně až 8 000 osob a více než 4 000 mužů a žen na toto onemocnění umírá.  Rakovinou prsu onemocní v ČR ročně téměř 7 000 žen a přibližně 2 000 žen tomuto onemocnění podlehne. Rakovinou děložního čípku u nás onemocní ročně více než 1 000 žen a asi 400 žen na tento karcinom umírá.

Projekt se skládá ze dvou základních částí. První částí je adresné zvaní pojištenců na preventivní prohlídky, na němž participují všechny zdravotní pojišťovny. Dopis s výzvou k účasti na screeningovém vyšetření obdrží skupiny obyvatel nejvíce ohrožené rakovinou. Na mamografický screening rakoviny prsu budou pozvány ženy ve věku od 45 let do 70 let, v případě rakoviny děložního čípku budou osloveny všechny ženy ve věku od 25 let do 70 let a na screening rakoviny tlustého střeva a konečníku budou pozváni muži i ženy ve věku od 50 let do 70 let. V prvním kole obesílání bude osloveno přibližně 1,8 milionu pojištěnců, následně v druhém kole budou pozváni ti pojištěnci, kteří na první výzvu nezareagují nebo nově přibydou do výběru dle stanovených kritérií. Celkový počet oslovených pojištěnců by se tedy mohl týkat až 3,6 milionu osob. V lednu 2014 bylo osloveno prvních přibližně 150 000 pojištěnců ze stanovených cílových skupin.

Od března 2014 bude zahájena druhá část projektu, kterou je celorepubliková informační kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Kampaň využívá motivu osobního vzkazu s apelem na důležitost preventivního vyšetření, který je předáván nejbližší rodině. Informační kampaní provází známé české osobnosti, které mají i ve svých rodinách osobní zkušenost s výskytem rakoviny a chtějí tak upozornit na důležitost preventivních vyšetření. Jejich osobní vzkaz doplňují apely lékařů, kteří sami zvou veřejnost k návštěvě preventivních vyšetření a upozorňují na rozeslanou pozvánku zdravotních pojišťoven. Ve spotu upozorňujícím na prevenci rakovinu prsu vystoupí MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D. Na prevenci karcinomu děložního čípku zve ženy MUDr. Vladimír Dvořák a na důležitost prevence rakoviny tlustého střeva upozorňuje ženy i muže prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.

 

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!