Prostředky na projekty služeb sociální prevence

Dalších celkem 368 milionů Kč mohou využít kraje ve výzvě číslo 5 k předkládání individuálních projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, která umožňuje podporu sociálních služeb až do konce září 2015. Projektové žádosti mohou kraje podávat do 30. června 2014.

Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová uvedla, že pro tuto fázi výzvy byly odstraněny finanční limity pro jednotlivé kraje. Rozsah podporovaných služeb sociální prevence se nezměnil a jejich podpora v rámci dalšího individuálního projektu je plně v kompetenci krajů. 

U předkládaných projektů na podporu sociálních služeb je podmínkou udržitelnost těchto služeb 24 měsíců po skončení projektu. Služby totiž musí být poskytovány tak, aby i ve dvou následujících letech po ukončení projektu byla podpořena minimálně polovina lidí oproti původní nastavené hodnotě.

Úplné znění výzvy je zveřejněno na www.esfcr.cz.

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!