Psychiatrie, ambulantní péče

Krajský úřad Jihomoravského kraje vyhlašuje výběrové řízení podle ust. § 47 zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním  pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících  zákonů, v platném znění, na uzavření smlouvy  o poskytování a úhradě  hrazených služeb v oboru, popř. druhu zdravotní péče nebo zdravotní  služby, v rozsahu: psychiatrie, ambulantní péče pro území: Jihomoravský kraj (Brno)

Lhůta pro podání nabídek: 28. 11. 2014

Lhůta, od které je třeba zajistit poskytování zdravotních služeb: 1. 2. 2015

Místo pro podání nabídek: písemnou nabídku nutno zaslat na Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor  zdravotnictví, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Nabídka musí obsahovat: přesné označení uchazeče.

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!