Ředitel / ředitelka odboru zdravotních služeb

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje výběrové řízení na vedoucí pracovní místo ředitel / ředitelka odboru zdravotních služeb.

Požadavky:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání (magisterský studijní program);
 • minimálně 2 roky praxe u poskytovatele zdravotních služeb poskytujícího lůžkovou péči nebo u zdravotnické záchranné služby;
 • prokazatelná znalost oblasti zdravotní péče, zdravotních služeb a státní zdravotní politiky na úseku primární, ambulantní, lůžkové a jednodenní péče;
 • orientace v legislativě zdravotnictví;
 • zkušenosti v procesu správního řízení, zdravotnického výzkumu a vývoje, v oblasti péče o zdravotně postižené, chronicky nemocné a seniory, v oblasti tvorby a financování rozvojových programů zaměřených na rozvoj zdravotnictví a zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva, v oblasti tvorby a čerpání státního rozpočtu výhodou;
 • minimálně 3 roky zkušeností s vedením a řízením zaměstnanců;
 • organizační dovednosti a odolnost vůči stresu;
 • schopnost vést a motivovat podřízené;
 • komunikační a prezentační dovednosti;
 • znalost anglického jazyka;
 • občanská bezúhonnost.

K přihlášce připojit:

 • motivační dopis;
 • životopis zaměřený na odbornou praxi;
 • osobní dotazník;
 • doklady o vzdělání;
 • doklady podle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, v platném znění (tzn. osvědčení + čestné prohlášení);
 • výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců;
 • prohlášení na ochranu osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, v platném znění;
 • prohlášení k § 303 zákoníku práce, v platném znění;
 • návrh koncepce řízení odboru zdravotních služeb.

MZ ČR nabízí:

 • pracovní poměr na dobu neurčitou;
 • platové zařazení v 14. platové třídě (dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě);
 • osobní ohodnocení odpovídající dosahovaným výsledkům;
 • podporu v odborném růstu;
 • 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování.

Přihlášku s požadovanými ověřenými či originálními doklady, telefonním spojením a e-mailovou adresou nutno zasílat do 25. listopadu 2014 na adresu: Ministerstvo zdravotnictví, odbor personální, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2. Přihláška bude doručena v uzavřené obálce s uvedením jména uchazeče/ky a korespondenční adresy na zadní straně obálky, na přední straně bude obálka označena nápisem: „Výběrové řízení OZS – neotvírat“.

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!