Ředitelem SÚKL byl jmenován Zděněk Blahuta

Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček respektoval jednomyslné doporučení výběrové komise a jmenoval ředitelem Státního ústavu pro kontrolu léčiv dosavadního dočasného ředitele Zdeňka Blahutu.

Blahuta byl podle dostupných informací jedním ze dvou adeptů, kteří se přihlásili do výběrového řízení. Druhý kandidát podmínky konkurzu nesplnil, proto byl ze soutěže vyloučen. Ve vedení ústavu se Blahuta chce zabývat například úhradami léků nebo otázkou pěstování léčebného konopí.

Blahuta se stal dočasným ředitelem SÚKL 10. února poté, co Němeček odvolal z postu ředitele Pavla Březovského. Předtím působil jako vedoucí lékárník nemocniční lékárny Městské nemocnice Ostrava.

Blahuta není členem žádné politické strany a při jmenování do funkce ministerstvo zohlednilo jeho zkušenosti z distribuce, lékárenských činností i řízení organizace. Řadu let byl také členem představenstva České lékárnické komory.

SÚKL registruje léčiva pro použití v ČR, ve správních řízeních stanoví ceny léků a úhrady ze zdravotního pojištění, hlídá závady v jakosti léčiv, nežádoucí účinky a padělky. Kontroluje reklamu, lékárny a distributory, včetně zacházení s návykovými látkami a dodržování zákona o cenách a pravidel cenové regulace. V roce 2012 uložil sankce a pokuty v celkové výši 7,277 miliónu korun a odvedl je do státního rozpočtu.
SÚKL schvaluje klinická zkoušení nových léků, sleduje vývoj nákladů na léky a objemy dodávek do lékáren. Je zapojen i do elektronizace českého zdravotnictví - spravuje datové úložišti pro elektronickou preskripci.
Informuje odbornou i laickou veřejnost o nelegálních a padělaných lécích na www.nebezpecneleky.cz a podporuje informovanost v oblasti zdraví a léků na www.olecich.cz.

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!