Ředitel/ka Domova sociální péče Hagibor

Židovská obec v Praze vypisuje výběrové řízení na pozici ředitel/ka Domova sociální péče Hagibor (DSPH).

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském programu, sociální nebo zdravotnická oblast výhodou,
 • odpovídající pracovní zkušenosti, z toho alespoň 5 let na manažerské pozici podmínkou,
 • praxe v sociální oblasti (ve veřejné správě nebo při poskytování sociálních služeb) či zdravotní oblasti výhodou,
 • znalost problematiky poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb.,
 • základní znalost pracovně – právních předpisů,
 • velmi dobré komunikační, prezentační, organizační a řídící dovednosti,
 • strategické myšlení a flexibilita,
 • vysoká zodpovědnost a důslednost při vykonávání práce,
 • odolnost vůči stresu, vysoké pracovní nasazení,
 • vztah k judaismu a povědomí o holocaust trauma,
 • kladný vztah k seniorům,
 • pokročilá znalost práce na PC,
 • aktivní znalost anglického jazyka.

Přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, kontaktní adresu a telefon, e-mail a vlastnoruční podpis,
 • kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a praxi (zejména manažerské), odborných znalostech a dovednostech,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
 • lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání příslušného pracovního místa ne starší 2 měsíců,
 • motivační dopis,
 • koncepce rozvoje DSPH zaměřená na poskytované služby, hospodaření a další rozvoj zařízení v rozsahu max. 4 stran A4 strojopisu,
 • poskytnutí referencí,
 • podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů,
 • aktuální fotografii.

Přihlášku je nutné doručit nejpozději do 30. 1. 2015 do 14 hodin, pod názvem VŘ – DSPH, na adresu: Židovská obec v Praze, Maiselova 18, Praha 1, 110 00.

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!