Ředitel/ředitelka Agentury pro sociální začleňování

Obor pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR (Agentura pro sociální začleňování) vypisuje výběrové řízení na pozici ředitel/ředitelka

Výběrového řízení se může zúčastnit:

 • osoba, která v uplynulých 6 letech působila nejméně po dobu 3 let jako
 • zaměstnanec ve správním úřadu na pozici vedoucího oddělení, ředitele odboru nebo ředitele sekce vykonávající činnosti související s integrací a sociálním začleňováním,
 • úředník územního samosprávného celku zařazený na pracovním místě alespoň vedoucího odboru krajského úřadu nebo obecního úřadu obce s rozšířenou působností, vykonávající správní činnost související s integrací a sociálním začleňováním,
 • akademický pracovník řídící jiné zaměstnance ve správním úřadu, v krajském úřadu, obecním úřadu obce s rozšířenou působností, instituci Evropské unie, mezinárodní organizaci, na vysoké škole nebo jako uvolněný člen zastupitelstva kraje nebo obce s rozšířenou působností a vykonávající činnosti související s integrací a sociálním začleňováním.

Požadavky:

 • ukončené VŠ vzdělání v magisterském studijním programu humanitního zaměření
 • splnění dalších podmínek podle § 25 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě
 • znalost operačních programů relevantních pro oblast sociálního začleňování a orientace v problematice čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU
 • znalost tématu sociální integrace
 • vysoké pracovní nasazení, flexibilita
 • organizační a komunikační schopnosti, samostatnost, spolehlivost a pečlivost
 • dobrá uživatelská znalost práce na PC (MS Office).

Hlavní náplň činnosti:

 • tvorba celostátních koncepcí státní politiky v oblasti začleňování skupin obyvatel ohrožených sociálním vyloučením
 • navrhování opatření pro zvýšení synergie a provázanosti jednotlivých nástrojů na centrální, regionální a lokální úrovni
 • zajištění realizace tzv. koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám
 • komunikace a zajišťování spolupráce s řídícími orgány, s představiteli samosprávy a nestátních neziskových organizací
 • příprava a realizace projektů financovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů
 • řízení a koordinace práce zaměstnanců odboru pro sociální začleňování.

Předpokládaný termín nástupu je během června 2015.

E-mailem nutno zaslat na adresu kunesova.radomira@vlada.cz do 14. 5. 2015

 • strukturovaný životopis - údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech
 • motivační dopis - proč bude uchazeč pro Agenturu pro sociální začleňování přínosem.

Po vyhodnocení zaslaných podkladů budou uchazeči pozváni k ústním pohovorům.

 

 

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!