Registrace humánních léčivých přípravků

V prvním čtení projednává Evropský parlament Změnu nařízení (ES) č. 726/2004, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky. 

Nařízení je novelizováno v souvislosti s novým návrhem nařízení o léčivých přípravcích pro veterinární použití, který vyděluje evidenci veterinárních léčivých přípravků z obecné evidence léčivých přípravků. Návrh zpravodaje Tanasescu projednal výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin na svém zasedání dne 6. května 2015. Pozměňovací návrhy je možné podávat do 15. června 2015.

 

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!