Řízení a administrace projektu "Screeningové programy"

Ministerstvo zdravotnictví ČR jako veřejný zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na zakázku malého rozsahu Řízení a administrace projektu "Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR - Screeningové programy" z důvodů doplnění chybějících stran v zadávací dokumentaci.

Termín pro podání nabídek je do 7. 7. 2014 do 14.00 hodin, otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 7. 7. 2014 v 14.00  hodin v zasedací místnosti č. 223 k) v přízemí budovy. Ostatní informace jsou obsaženy v přiložené zadávací dokumentaci.

Přílohy na

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!