Rozdíl ve výdělku žen a mužů

Česko je třetí nejhorší zemí EU v rozdílech v odměňování mužů a žen. Ženy v ČR vydělávají v průměru o 22 procent méně než muži. Evropský průměrný rozdíl činí 16 procent, uvedla eurokomisařka pro spravedlnost, ochranu spotřebitele a rovnost pohlaví Věra Jourová. Podle ní propast ve výdělcích dopadá pak na penze a seniorkám mnohem víc než seniorům hrozí ve stáří chudoba.

Den 2. listopad se slaví jako takzvaný den platové rovnosti - Gender Pay Day. Ode 2. 11. - statisticky vzato - přestávají ženy být až do konce roku placeny, objasnila Jourová symboliku evropského dne, který má na nižší výdělky žen upozornit.

Jedním z důvodů, proč mají ženy nižší příjem, jsou podle eurokomisařky "segregovaná povolání". Ženy totiž často pracují v profesích a oborech s nižšími mzdami, jako jsou zdravotnictví a školství. Bývají také většinou na nižších postech. Ale i za stejnou práci dostávají často méně než jejich mužští kolegové. Podle Jourové je to už vyloženě v rozporu se zákazem diskriminace.

Důvodem nižších ženských výdělků je i péče o členy rodiny a domácnost. Zatímco muž tomu věnuje průměrně devět hodin týdně, žena čtyři hodiny denně. Podle ní to ženám brání víc se zapojit na trhu práce.

Nižší výdělky se pak odrážejí v nižších důchodech. Evropské seniorky mívají až o 40 procent nižší penze než jejich vrstevníci. Ženám tak mnohem víc hrozí ve stáří chudoba. Sociologové už mluví o "feminizaci chudoby".

Členské státy EU by měly hledat řešení ve svých sociálních a daňových systémech. Ženám by měly také zajistit lepší podmínky na trhu práce. Pomohla by flexibilní pracovní doba, částečné úvazky, dostatek školek a jeslí i dalších služeb.

Podle Jourové některé členské státy nižší pracovní uplatnění žen a nevyužití jejich potenciálu stojí ročně až pět procent HDP. Označila to za "trvalé makroekonomické selhání".

Nedávná analýza společnosti Gender Studies ukázala, že propast mezi příjmy žen a mužů se s vyššími pozicemi a vyšším vzděláním ještě zvětšuje. Zatímco ženy s maturitou si vydělají v průměru o pětinu méně než stejně vzdělaní muži, vysokoškolačky dostávají průměrně o 30 procent méně než vysokoškoláci. Na vedoucích pozicích se výdělky liší zhruba o 27 procent. Chudoba ohrožuje dvojnásobný počet seniorek nad 65 let než jejich vrstevníků. Zatímco tři čtvrtiny žen se musí spokojit s penzí pod 11.000 korun, tři čtvrtiny mužů mají důchod nad 12.000 korun.

Na nerovnost v odměňování a penzích má upozornit i kampaň, která se v listopadu 2015 koná v Praze a Brně. Pořádá ji Otevřená společnost.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!