Rozsah pracovní činnosti při posuzování invalidních důchodů

Na dotaz předsedy Národní rady osob se zdravotním postižením ČR (NRZP ČR) Mgr. Václava Krásy k určování rozsahu pracovní činnosti při posuzování ID odpověděl ředitel Odboru posudkové služby JUDr. Jiří Biskup:

Zákon o důchodovém pojištění neobsahuje žádné ustanovení, které by omezovalo výdělkové možnosti poživatele invalidního důchodu bez ohledu na stupeň invalidity. Ani Metodický pokyn LPS ČSSZ č. 6/2012 žádné takové metodické opatření neobsahuje. Poživatel invalidního důchodu je tedy ve svých možnostech výdělečné činnosti omezován jen svým zdravotním stavem, v návaznosti na stupeň invalidity má zachovánu určitou pracovní schopnost, a zbytek svého pracovního potenciálu tak může využít na trhu práce. 

Pokles pracovní schopnosti se projevuje tím, že invalidní osoba může vykonávat pouze zaměstnání přiměřené svému zdravotnímu stavu, tedy zaměstnání s menšími požadavky na tělesné, duševní a smyslové schopnosti. Do praxe se pak tyto skutečnosti promítnou např. tím, že posuzovaná osoba vykonává jiné, méně náročné zaměstnání nebo pracuje na kratší pracovní úvazek. Délku pracovní doby lze hodnotit jen v souvislostech s ostatními skutečnostmi. 

Případné vyjadřování posuzujících lékařů ve smyslu, který uvádíte, by byl nad rámec jejich kompetencí. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR i Česká správa sociálního zabezpečení jsou připraveny šetřit konkrétní případy, pokud se k nim ovšem mohou vyjádřit obě strany. Konkrétní případy je třeba zasílat buď na odbor posudkové služby MPSV nebo na odbor lékařské posudkové služby ČSSZ s uvedením jména občana (posuzovaného) + data jednání a posuzujícího lékaře. 

Ředitel Biskup Mgr. Krásovi slíbil, že s Odborem lékařské posudkové služby ČSSZ dohodne, aby v této problematice byli znovu poučeni všichni posudkoví lékaři OSSZ a ČSSZ.

Kategorie: 
Hodnocení: 
4

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!