Seminář u příležitosti Evropského imunizačního týdne

Výbor pro zdravotní a sociální politiku Senátu Parlamentu ČR pořádá seminář při příležitosti Evropského imunizačního týdne 2014.

Termín: 22. 4. 2014 ve 14:00

Místo: Senát České republiky, Praha 1 - Malá Strana, Valdštejnské náměstí 1 – Zaháňský salonek

Program:

Uvítání - Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., místopředseda výboru
Úvodní slovo - Prof. MUDr. Miloš Janeček, CSc., předseda výboru
• Priority Evropského vakcinačního týdne - MUDr. Alena Šteflová, Ph.D.,MPH, ředitelka kanceláře Světové zdravotnické organizace v Praze
• Součastné problémy očkování - MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D., Hlavní hygienik ČR a náměstek pro ochranu a podporu veřejného zdraví
• Proočkovanost a trendy očkování v evropském regionu - prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., předseda České vakcinologické společnosti ČLS JEP
• Zkušenosti a úloha praktických dětských lékařů v konceptu očkování v ČR - MUDr. Alena Šebková, předsedkyně Odborné společnosti praktických lékařů pro děti a dorost ČLS JEP
• Úloha praktických lékařů v očkování populace - MUDr. Cyril Mucha, praktický lékař pro dospělé, Praha, 1. LF UK
• Očkovací kalendář u dospělých osob - prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D., vědecký sekretář České vakcinologické společnosti ČLS JEP, Univerzita obrany
• Nové vakcíny- MUDr. Pavla Křížová, CSc., předsedkyně Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP
• Globální přístupy v imunizaci dětí – úloha organizace UNICEF - Ing. Pavla Gomba, ředitelka UNICEF v ČR
• Závěrečná diskuse
 

Kategorie: 
Hodnocení: 
2

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!