Senátní návrh zákona Z. Škromacha a dalších senátorů o změně zákonů, souvisejících s výplatou sociálních dávek

  • Senát Parlamentu ČR na 11. schůzi projednal dne 26. 6. 2013 návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Škromacha a dalších senátorů o změně některých zákonů, souvisejících s výplatou sociálních dávek (senátní tisk č. 61).

Jedná se o návrh zákona, který v zásadě sjednocuje podmínky pro výplatu sociálních dávek v celém systému. Cílem návrhu zákona je stanovit, aby se sociální dávky považovaly za vyplacené teprve okamžikem, kdy je obdržel jejich příjemce. Platná právní úprava dle předkladatele nestanoví jednoznačně okamžik, kterým se sociální dávka považuje za vyplacenou, s výjimkou uvedenou v zákoně č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, který v § 19 odst. 5 výslovně stanoví, že dávka se považuje za vyplacenou dnem odepsání příslušné částky z účtu Úřadu práce České republiky. Doba mezi odepsáním příslušné částky z účtu Úřadu práce a okamžikem přijetí dávky příjemcem může zahrnovat i několik dnů, což dokládá stávající praxe, kdy podle předkladatele opakovaně dochází ke zpožďování výplaty dávek ze strany Úřadu práce.

Na 6. schůzi Senát přikázal návrh senátního návrhu zákona k projednání Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku. Výbor doporučil návrh zákona ke schválení.

Návrh zákona byl Senátem Parlamentu ČR na 11. schůzi schválen a postoupen k dalšímu projednávání do PSP ČR.

  • Senát předložil Poslanecké sněmovně návrh zákona dne 23. 7. 2013. Návrh byl poslancům rozeslán jako tisk 1120/0 dne 24. 7. 2013.

 

  • Vláda projednala návrh dne 21. 8. 2013 a přijala negativní stanovisko. Stanovisko rozesláno poslancům jako tisk 1120/1.
Příloha zprávy: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!