Slovník sociálního zabezpečení

Slovník sociálního zabezpečení vysvětluje nejdůležitější pojmy z důchodového a nemocenského pojištění, sociálních dávek, zaměstnanosti, sociálních služeb a mnoha dalších oblastí sociální sféry je cílem.

Publikaci, která vychází historicky poprvé, vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) společně s Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) a Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí (VÚPSV). Slovník je vydáván u příležitosti 25. výročí od vzniku ČSSZ a 90 let od vzniku prvního moderního zákona o sociálním pojištění na našem území.

Slovník je zpracován tak, aby ve srozumitelné formě zejména široké veřejnosti přiblížil pojmy, které mohou být někdy složité na pochopení. Šlo hlavně o to, aby se čtenář v problematice rychle zorientoval, a také aby se dozvěděl, kde může najít podrobnější informace.

Slovník není určen jen laické veřejnosti, poslouží i mnohým odborníkům. Nenahrazuje však platnou právní legislativu, přesné informace jsou v příslušných právních předpisech.
Tištěná verze slovníku bude k dispozici na  MPSV, na krajských pracovištích Úřadu práce ČR, v klientských centrech ČSSZ a okresních správ sociálního zabezpečení (OSSZ).

Chystá se i verze elektronická, u níž budou hesla průběžně aktualizována. V nejbližší době bude elektronický slovník k dispozici na webu MPSV i ČSSZ.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!