Společný nákup pandemických vakcín

Dne 20. června 2014 byla v Lucemburku v rámci jednání Rady ministrů zdravotnictví členských zemí Evropské unie podepsána Dohoda o společném zadávacím řízení na lékařská protiopatření, tedy zdravotnické prostředky a léčivé přípravky. Za Českou republiku tuto smlouvu podepsal náměstek ministra zdravotnictví pro ochranu a podporu veřejného zdraví a hlavní hygienik ČR Vladimír Valenta.

Dohoda je projektem, kterému se Evropská komise věnuje již od roku 2010. Prvotním impulsem přitom bylo vyhodnocení chřipkové pandemie z let 2009/2010, kdy za slabá místa boje s pandemií v EU byla označena efektivnost a hospodárnost zacházení s pandemickou vakcínou. Vyhodnocení také poukázalo na nutnost větší solidarity mezi členskými státy EU. Původní záměr společného nákupu pandemických vakcín byl také proto později rozšířen  na společné pořizování veškerých lékařských protiopatření. Česká republika rozhodla o přistoupení k Dohodě na úrovni Ministerstva zdravotnictví v září 2013.

Přistoupení k Dohodě je pro Českou republiku výhodné, vakcíny se budou nakupovat výrazně levněji. Zároveň v případě vypuknutí pandemie nebude hrozit jejich nedostatek. Dohoda je první svého druhu a umožňuje členským státům rychle, efektivně a úsporně reagovat na ohrožení zdraví jejich občanů.

Přistoupení členských států k Dohodě je založeno na principu dobrovolnosti, jejím podpisem nevznikají České republice předem žádné finanční závazky. Dohoda jen zajišťuje do budoucna možnost uzavírat rámcové smlouvy na společné zadání konkrétní zakázky, o které bude muset vždy rozhodnout vláda. Dohoda vstoupí v platnost poté, co jí ratifikuje třetina signatářských členských států, respektive poté, co členské státy v souladu s domácí legislativou Dohodu schválí bez ratifikačního procesu. Teprve poté se bude moci uskutečnit první společný nákup.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!