Spoluúčast pacientů - doplatky na léky

Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR za odborné spolupráce s Českou lékárnickou komorou (ČLnK) pořádají seminář „Spoluúčast pacientů - doplatky na léky“.

Termín: 26. 5. 2015 ve 14:00 hodin ,
Místo: ve Frýdlantském salonku Senátu PČR, Valdštejnské nám. 4, Praha 1 (vstup přes recepci A z Valdštejnské ulice).

Program:
13.00 – 13.30 – tisková konference (Jičínský salónek) - prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., předseda Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku, MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, ministr zdravotnictví, PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident České lékárnické komory
14.00 – 14.10 - slavnostní zahájení semináře - prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., předseda Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu
14.10 – 14.30 - MUDr. Svatopluk Němeček MBA, ministr zdravotnictví spoluúčast pacientů z pohledu ministerstva zdravotnictví
14.30 – 14.50 - PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident České lékárnické komory zdůvodnění výběru tématu, popis současné situace a výše doplatků na léky
14.50 – 15.10 - PharmDr. Bc. Ivana Minarčíková, Ph.D., specialistka v oboru farmakoekonomie a HTA správní řízení SÚKL a jejich dopad na dostupnost a spoluúčast léků
15.10 – 15.30 - Mgr. Martin Mátl, lékárník, Krajská zdravotní a.s. návrhy České lékárnické komory a ochranný limit spoluúčasti
15.30 – 15.45 - PharmDr. Petr Horák, vedoucí lékárník nemocniční lékárny FN Motol zvlášť účtované léčivé přípravky a spoluúčast
15.45 – 16.30 - panelová diskuse s přednášejícími

Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!