Správnou léčbu má pouze pětina pacientů se závažnou formou lupénky

Chronickým autoimunitním onemocněním kůže neboli lupénkou trpí celosvětově 125 milionů lidí, v Čechách je to na 250 tisíc pacientů. Pouze pětina (cca 22 %) nemocných s vážnou formou nemoci je však léčena odpovídající systémovou léčbou.

Pokud není pacientovi nasazena vhodně zvolená terapie včas, narůstá riziko zhoršení průběhu nemoci, ale také vzniku souvisejících onemocnění, což významně ovlivňuje kvalitu i délku života.

První projevy lupénky neboli psoriázy se objevují nejčastěji mezi 15. a 35. rokem života, v zásadě ale onemocnění může propuknout v jakémkoliv věku. „Lupénka je chronická, nepřenosná a bolestivá nemoc, u níž neexistuje léčba ve smyslu trvalého vyléčení. Můžeme ji však velmi úspěšně léčit. Bohužel mnoho pacientů s psoriázou zbytečně dlouho strádá, protože nemají přístup ke správné a účinné léčbě,“ říká prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, přednosta Dermatovenerologické kliniky 3. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. I když se lupénka nedá nikdy zcela vyléčit, spolupráce se zkušeným lékařem – specialistou na léčbu lupénky a nastavení optimální léčby je pro další vývoj nemoci zásadní. Pokud nemocný není léčen odpovídajícím způsobem, hrozí riziko vzniku souvisejících onemocnění a další zhoršení zdravotních problémů.

Klíčem k úspěchu je včasná a vhodně zvolená léčba
Včasná diagnostika a zahájení správné léčby jsou pro průběh nemoci a následně i kvalitu života pacienta stěžejní. Základem je lokální léčba spočívající v aplikaci mastí či krémů na postižená místa. Další obvyklou léčebnou metodou je fototerapie UV zářením. U pacientů se středně těžkou až těžkou formou lupénky, kteří nereagují na lokální léčbu a fototerapii, se přistupuje k tzv. systémové léčbě. Ta může mít podobu systémové konvenční léčby spočívající v podávání klasických léků (metotrexátu, cyklosporinu A nebo acitretinu), které neselektivně a široce potlačují činnost imunitního systému. Konvenční systémová terapie má v léčbě lupénky poměrně dobré výsledky, přesto je jí léčeno pouze 22 % pacientů.
 
Pro léčbu pacientů, kteří na tuto konvenční léčbu dostatečně nereagují, netolerují ji nebo je z důvodů možných nežádoucích účinků pro ně kontraindikovaná, je dostupná biologická léčba. Biologická léčba selektivně (cíleně) zasahuje do mechanismů imunitního systému, kde působí v konkrétním místě a tlumí zánět hned v časné fázi. Tato selektivita také znamená vyšší bezpečnost a účinnost ve srovnání s léky klasickými. Jednou z příčin podléčenosti pacientů s psoriázou může být i špatná dostupnost dermatologů specializovaných na léčbu lupénky.
 
Neléčení pacienti jsou více ohroženi přidruženými nemocemi
Správně léčený pacient s psoriázou je téměř bez příznaků, nevyskytují se u něj žádné přidružené choroby, případně je jejich výskyt minimální, a má výrazně kvalitnější život s pravděpodobností dožití se dlouhého věku. Oproti tomu neléčený či špatně léčený pacient má ložiska na většině povrchu těla, častěji
ho postihují související onemocnění a kvalita života je nesrovnatelně horší,“ vysvětluje prof. Arenberger. U těžkých případů je při nedostatečné léčbě prokázáno zkrácení života u mužů o 3,5 roku, u žen o 4,4 roku.
 
Lupénka je často doprovázena přidruženými chorobami, které jsou vyvolané chronickým systémovým zánětem probíhajícím při psoriáze. Nejvíce přidružených zdravotních problémů se vyskytuje u pacientů se závažnou (středně těžkou a těžkou) neléčenou psoriázou. Přibližně u 34 % pacientů se může vyvinout psoriatická artritida, vedoucí v některých případech k nevratnému poškození kloubů. Mezi související nemoci patří také idiopatické střevní záněty, kardiovaskulární onemocnění, obezita, diabetes a metabolický syndrom zahrnující vysoký krevní tlak, zvýšené tuky v krvi či zvýšenou rezistenci na inzulin. K tomu se přidává riziko rozvoje psychiatrických nemocí jako deprese, psychické strádání a zvýšený sklon k sebevraždám. Mimo to má psoriáza dopad na vztahy v soukromí, ve škole a na pracovišti, kde nemocní nejčastěji zažívají pocity studu, nízké atraktivity, samoty a frustrace. Kvalita života v kůži pacienta s lupénkou je srovnatelná s kvalitou života onkologických pacientů.
 
Zmařené sny kvůli psoriáze
Z výzkumu iHETA zaměřeného na kvalitu života pacientů s lupénkou vyplývá, že přes 70 % z nich se v poslední době cítilo nepříjemně kvůli tomu, jak vypadá jejich kůže. 63 % pacientů přizpůsobilo stavu své kůže výběr oblečení a u 70 % dotázaných dokonce ovlivnil vzhled kůže společenské a volnočasové aktivity. Přes 43 % pacientů se někdy kvůli tomuto onemocnění vyhýbalo kontaktu s lidmi a společenských událostí se účastnili jen omezeně. Necelá polovina (47 %) pacientů s lupénkou udává, že jim tato nemoc plně či částečně znemožnila vytouženou kariéru nebo volbu oboru.
 
Nová aplikace pomáhá najít specialistu na léčbu lupénky
Doslova novou dimenzi v dostupnosti lékařské péče představuje nová mobilní aplikace s jednoduchým názvem Lupénka. „Tento nástroj vznikl proto, abychom pacientům usnadnili boj s jejich nemocí,“ říká Markéta Krejčová ze společnosti PHC, která aplikaci vyvinula. „Řada pacientů se potýká s tím, že se jim nedaří nalézt správného lékaře, kvůli tomu se prodlužuje doba nasazení vhodné terapie a pacienti pak strádají. Aplikace tento problém řeší. Pacient si skrze ni může najít nejbližšího specialistu na léčbu lupénky ve svém kraji a jednoduše se k němu rovnou objednat,“ dodává Markéta Krejčová. Všichni vybraní kožní lékaři v seznamu aplikace jsou certifikováni Českou dermatovenerologickou společností ČLS JEP. Součástí aplikace je také možnost otestovat se na závažnost nemoci a vést si deník o nemoci včetně fotodokumentace. Tyto záznamy pak jistě pomohou lékaři zvolit optimální léčbu nemocnému na míru. Součástí aplikace jsou také ucelené informace o lupénce a její léčbě, včetně seznamu specializovaných pracovišť. Aplikace je volně dostupná v obchodech GooglePlay a AppStore. Více se dozvíte na www.mamlupenku.cz.
 
 
Zdroj: euro.cz
 
Kategorie: 
Témata: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!