Stálý zdravotně humanitární program MEDEVAC

Vláda ČR dne 20. 11. 2015 schválila Stálý zdravotně humanitární program MEDEVAC (čj. 1430/15).

Vláda chce zajistit jeho stabilní podporu a fungování, každý rok bude podpořen částkou 60 milionů korun. MEDEVAC pomáhá zmírňovat dopady násilných konfliktů a přírodních pohrom.

Humanitární program Ministerstva vnitra ČR (MV ČR) MEDEVAC je v současné migrační krizi mimořádně důležitý a úspěšný. Za posledních několik měsíců pomohly české lékařské týmy v Jordánsku desítkám zraněných syrských uprchlíků, u nichž provedly často velmi komplikované operace.

ČR bude i nadále v rámci tohoto humanitárního programu pomáhat tam, kde to bude potřeba. Od roku 2016 bude zajištěno financování programu v objemu 60 milionů korun ročně a bude zaručeno jeho stabilní fungování.

S programem MEDEVAC má Česko zkušenost již od 90. let. Podle MV ČR má program snižovat devastující dopady ozbrojených konfliktů, přírodních či lidmi způsobených katastrof na lidské zdraví a bude zvyšovat důstojnost těch, kteří jsou těmito událostmi zasaženi.

REKLAMA
 

Program se bude uskutečňovat ve čtyřech základních podobách:

  • vysílání lékařských týmů do zahraničí,
  • transport pacientů do Česka,
  • školení zdravotnického personálu
  • zlepšování zdravotnické infrastruktury ve vybraných zemích.

Materiální a lékařské vybavení může nabývat různých forem, a to od traumatologických setů, přes kompletní vybavení fyzioterapeutické místnosti až po nákup komplexního přístrojového vybavení či zřízení celého pracoviště v dané nemocnici. MV ČR chce také rozšířit seznam českých nemocnic, které se na programu podílejí.

Pro lepší fungování programu bude ustavena meziresortní pracovní skupina pod vedením MV ČR. Budou v ní i zástupci ministerstva zahraničních věcí, zdravotnictví, průmyslu a obrany.

 

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!